Director interimar – Ion Pântea

Contacte:
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 63
tel.: 022 277 848
fax: 022 549 763

Întreprinderea Municipală “Piaţa Centrală” este fondată la 14 martie 1994.

Î.M. “Piaţa Centrală” este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de proprietate municipală, are balanţă independentă, conturi bancare, ştampilă cu denumirea sa, precum şi alte rechizite de persoană juridică, în conformitate cu legislaţia R. Moldova.

Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea independent, pe principii de autogestiune şi autofinanţare completă, poartă răspundere pentru rezultatele activităţii sale, de obligaţiile luate faţă de parteneri, faţă de bugetul de stat, cel municipal şi instituţiile bancare.

Administrarea Întreprinderii este efectuată în conformitate cu Statutul ei, de către directorul acesteea, pe care îl numeşte şi eliberează din funcţie Fondatorul. Primirea în audienţă se face în ziua de luni a fiecărei săptămâni, între orele 15.00-18.00.

Întreprinderea îşi organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii în mod independent, reeşind din cererea populaţiei şi gospodăriei locale la lucrările şi serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi.

Genurile principale de activitate a întrepinderii:

  • Acordarea serviciilor cu plată agenţilor economici şi persoanelor fizice pentru vânzarea, păstrarea produselor agroalimentare şi mărfurilor de larg consum;
  • Organizarea achiziţionării produselor agroalimentare şi mărfurilor industriale la preţuri contractuale, atât în republică, cât şi peste hotarele ei;
  • Comerţul cu amănuntul, inclusiv al pâinii, produselor de patiserie şi cofetărie, a băuturilor alcoolice, a produselor din tutun;
  • Comerţul cu ridicata;
  • Activităţi în sfera alimentaţiei publice;
  • Activităţi de testări şi analize alimentar-tehnologice.

În timpul sărbătorilor de iarnă, Piața Centrală va activa conform unui program special

În perioada sărbătorilor de iarnă, de Anul Nou și Crăciun, Î.M. „Piața Centrală” va activa conform unui program special cu efectuarea măsurilor necesare pentru salubrizarea și dezinfectarea locurilor de comerț în...

Noul model de gherete care vor fi amplasate pe teritoriul „Pieței Centrale” va fi...

Pe parcursul săptămânii curente va fi prezentat un nou model de gherete, care urmează a fi instalate pe teritoriul Î.M. „Piața Centrală" în contextul Conceptului de modernizare a întreprinderii. Un anunț în...

Conceptul de modernizare a Î.M. „Piața Centrală” a fost aprobat marți, 11 august 2020

Conceptul de modernizare a Î.M. „Piața Centrală" a fost votat marți de Consiliului municipal Chișinău. Potrivit documentului aprobat, proiectul urmează a fi realizat în cca 2 ani, iar costurile esimative sunt de...

Conceptul de modernizare a Pieței Centrale spre aprobare

Conceptul de modernizare a Pieței Centrale Chișinău este definitivat și gata de a fi prezentat membrilor Consiliului Municipal pentru aprobare. Documentul a fost elaborat de un Grup de lucru, format din reprezentanți...

Activitatea Î.M. „Piața Centrală” în perioada februarie-iulie, 2020

În perioada: februarie-iulie 2020, Î.M. „Piața Centrală" (ÎMPC) a adoptat un șir de măsuri privind îmbunătățirea managementului întreprinderii. Acestea au vizat optimizarea proceselor operaționale, pentru reducerea cheltuielilor întreprinderii. Potrivit raportului prezentat de șeful...

CELE MAI POPULARE