Director interimar – Ion Pântea

Contacte:
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 63
tel.: 022 277 848
fax: 022 549 763

Întreprinderea Municipală “Piaţa Centrală” este fondată la 14 martie 1994.

Î.M. “Piaţa Centrală” este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de proprietate municipală, are balanţă independentă, conturi bancare, ştampilă cu denumirea sa, precum şi alte rechizite de persoană juridică, în conformitate cu legislaţia R. Moldova.

Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea independent, pe principii de autogestiune şi autofinanţare completă, poartă răspundere pentru rezultatele activităţii sale, de obligaţiile luate faţă de parteneri, faţă de bugetul de stat, cel municipal şi instituţiile bancare.

Administrarea Întreprinderii este efectuată în conformitate cu Statutul ei, de către directorul acesteea, pe care îl numeşte şi eliberează din funcţie Fondatorul. Primirea în audienţă se face în ziua de luni a fiecărei săptămâni, între orele 15.00-18.00.

Întreprinderea îşi organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii în mod independent, reeşind din cererea populaţiei şi gospodăriei locale la lucrările şi serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi.

Genurile principale de activitate a întrepinderii:

  • Acordarea serviciilor cu plată agenţilor economici şi persoanelor fizice pentru vânzarea, păstrarea produselor agroalimentare şi mărfurilor de larg consum;
  • Organizarea achiziţionării produselor agroalimentare şi mărfurilor industriale la preţuri contractuale, atât în republică, cât şi peste hotarele ei;
  • Comerţul cu amănuntul, inclusiv al pâinii, produselor de patiserie şi cofetărie, a băuturilor alcoolice, a produselor din tutun;
  • Comerţul cu ridicata;
  • Activităţi în sfera alimentaţiei publice;
  • Activităţi de testări şi analize alimentar-tehnologice.

Monitorizarea respectării de către comercianții din piețe a măsurilor sanitare de protecție contra COVID-19

Pe teritoriul Î.M. „Piața Centrală", unul din cele mai populare zone de comerț din capitală, sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru protejarea vânzătorilor și a cumpărătorilor de infecția COVID-19. Astfel, teritoriul pieței...

Reguli pentru comercianții și vizitatorii Pieței Centrale începând cu 1 iunie

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a anunțat că piețele din Chișinău își vor putea relua activitatea. Astfel, Ministerul Sănătății a elaborat câteva reguli pentru angajații și vizitatorii Pieței Centrale. Dezinfectarea utilajului...

Piața Centrală din Capitală își va relua activitatea la 1 iunie

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat, luni, 25 mai, la ședința on-line a serviciilor municipalității că Î.M. Piața Centrală își va relua activitatea la data de 1 iunie. Viceprimarul Inga Ionesii a...

A fost creat un grup de lucru pentru elaborarea conceptului de modernizare a Î.M....

Consiliul municipal Chişinău a aprobat crearea grupului de lucru pentru definitivarea Conceptului de modernizare a Î.M. „Piaţa Centrală" din capitală. O decizie în acest sens a fost adoptată ieri, 19.05.2020 de către...

Piața Centrală va fi modernizată după modelul altor țări

Conceptul de modernizare a Pieței Centrale urmează a fi supus discuțiilor publice, iar autoritățile vor efectua o vizită la întreprinderea municipală, pentru a verifica situația la fața locului și a decide...

CELE MAI POPULARE