Director interimar – Vladimir Iermicioi
tel.: 022 226 338, 022 227 328
Orele de audienţă a cetăţenilor:
Vineri 9.00-12.00

Director-adjunct, şef al Direcţiei economie şi dezvoltare durabilă
tel.: 022 227 388
Orele de audienţă a cetăţenilor:
Marţi de la 09.00-12.00
Joi de la 09.00-12.00

Director adjunct, şef al Direcţiei patrimoniu municipalVladimir Iermicioi
tel.: 022 213 123
Orele de audienţă a cetăţenilor:
Marți de la 08.00-12.00
Vineri de la 08.00-12.00

Director-adjunct – Mihai Cojocaru
tel.: 022 260 118
Orele de audienţă a cetăţenilor
Luni – joi, de la 08.00-12.00

Șef al Direcției privatizarea fondului de locuințeIraida Cogâlniceanu
tel.: 022 278 125

Contacte:
mun. Chişinău, str. Columna, 106, bir. 25
tel.: 022 226 084, 022 233 526
pmc_dgerrp@yahoo.com

Organigrama Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale

Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale este constituită de Consiliul municipal Chişinău în scopul asigurării dirijării activităţii şi reformelor social – economice, relaţiilor patrimoniale, privatizării fondului locativ şi nelocuibil, organizării achziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii şi pentru promovarea politicii Consiliului municipal Chişinău în acest domeniu.

Direcţia generală este responsabilă de trasarea direcţiilor principale ale politicii economice a municipiului, de elaborarea şi realizarea în practică a reformelor economice, a planurilor de dezvoltare social-economică, de dezvoltarea tuturor ramurilor economiei din teritoriu, a relaţiilor patrimoniale, acivităţii de mobilizare a resurselor materiale în vederea satisfacerii necesităţilor municipiului şi exercitării controlului asupra utilizării lor.

Şeful Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe, preşedintele Comisiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir. 6, tel.: 022 260 118.

Adjunctul sefului Direcţiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir. 3, coordonează lucrul cu petiţiile înaintate de cetăţeni, tel.: 022 274 112.

Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir. 4, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri – zi de şedinţă a Comisiei, tel.: 022 278 125.

În bir. 5 cetăţenii primesc rezultatele hotărîrilor Comisiei, în baza buletinului de identitate şi procurii (după caz), primesc conturile pentru achitarea costului locuinţei privatizate şi impozitul privat, tot în bir.5 la prezentarea chitanţei de plată, cetăţenii primesc contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, tel.: 022 276 905.

În bir. 1 cetăţenii primesc certificate privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare, pentru care este necesar de prezentat copia contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată şi copiile buletinelor de identitate, chitanţa de 30 lei pe contul 420515101479701, tel.: 022 274 112.

În bir. 2, specialistul principal, juristul Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe primeşte cetăţenii permanent în audienţă, după necesitatea lor, tel.: 022 278 125.

Sesiune de informare privind inițierea Programului municipal de susținere a tinerilor antreprenori

Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău organizează joi, 25 aprilie a.c., ora 09:40, o sesiune de informare privind lansarea și dezvoltarea afacerilor de către tineri, cu...

CELE MAI POPULARE