Director – Lidia Ilaşcu
tel/fax: 022 238 084
Orele de audienţă:
Luni – Vineri: 8.00 – 17.00

Contacte:
mun. Chişinău, str. Bucureşti, 68
tel.: 022 238 084, 022 241 631
Anticamera: 022 243 052
li@pmc.md

Competenţa Direcţiei:

  • Exercitarea competenţei autorităţilor administraţiei publice municipale în domeniul protecţiei mediului şi gestiunii resurselor naturale.
  • Promovarea politicii unice a municipiului în domeniul ecologiei mediului urban, folosirii raţionale a resurselor naturale şi a gestionării lor, sporirii eficacităţii mijloacelor investite în protecţia mediului.
  • Organizarea elaborării şi realizării proiectelor, programelor în domeniul gestionării deşeurilor, asanării şi restabilirii calităţii componentelor de mediu, asigurarea informării sistematice şi operative a organelor interesate, populaţiei despre starea şi calitatea mediului.
  • Coordonarea activităţii de protecţie a mediului înconjurător şi gestionarea resurselor naturale ale agenţilor economici, persoanelor fizice şi juridice, amplasate pe teritoriul municipiului Chişinău.
  • Întocmirea registrelor privind locurile de depozitare a deşeurilor şi ţinerea evidenţei sistematice a formării, depozitării şi prelucrării deşeurilor pe teritoriul din subordine.
  • Asigurarea dezvoltării unei reţele de puncte de achiziţionare a materiei prime secundare, precum şi crearea condiţiilor pentru antrenarea populaţiei în activitatea de colectare şi predare a deşeurilor de consum.
  • Evidenţa, controlul sistematic şi colectarea informaţiilor despre starea mediului, monitoringul şi auditul ecologic local la întreprinderile din teritoriul administrat în scopul formării şi ţinerii bazei de date despre starea, calitatea şi protecţia mediului.
  • Asigurarea executării deciziilor Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general privind protecţia mediului de către toate structurile şi agenţii economici, amplasaţi pe teritoriul municipiului, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi forma de proprietate.

Noi staţii de alimentare a automobilelor electrice şi palmieri solari de generare a energiei...

Noi stații de alimentare a automobilelor electrice instalate pe principalele trasee urbane, palmieri solari de generare a energiei electrice din surse regenerabile, staţii de colectare a PET-urilor, platformă online de participare...

CELE MAI POPULARE