Aleea Mircea cel Bătrân are bănci tipărite la imprimanta 3D

Sectorul Ciocana inovează! 25 de bănci tipărite la imprimanta 3D au fost instalate pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău, cu sprijinul Green City Lab, laboratorul de inovații urbane al Primăriei Chișinău și UNDP...

O nouă răstignire va fi construită în sectorul Ciocana

Răstignirea „Sfînta Cruce” va fi înființată pe strada Ginta Latină, nr. 17-17/1 din municipiul Chișinău. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, edificarea răstignirii și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din...

Inmânarea prescripţiilor referitoare la evacuarea gheretelor, situate pe str. I. Vieru

Luând în considerație prevederile cap.IV, alin. 9) al Regulamentului de desfășurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.10/2 din 09.10.2017 şi anume „Se interzice...

Acțiuni de salubrizare a sectorului Ciocana

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări: 🔸 salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de...

Pretura Ciocana informează despre lucrările efectuate de serviciile municipale specializate din sector

Pretura sectorului Ciocana informează despre lucrările efectuate de serviciile municipale specializate din sector: 🔸 salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (68), trecerile de pietoni, treptele de acces, platourile de acumulare a gunoiului menajer...

Demontarea și evacuarea dispozitivelor metalice din curțile blocurilor locative instalate neautorizat

În temeiul dispoziției Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, nr.01-10/33 din 24 aprilie 2019, s-au început lucrările de demontare și evacuare a dispozitivelor metalice din curțile blocurilor locative instalate neautorizat pentru rezervarea locurilor...

CELE MAI POPULARE