Pretor – Valeriu Nemerenco
tel.: 022 295 071

Contacte:
mun. Chisinau, str. M. Viteazul, 2
tel.: 022 295 071
fax: 022 295 069
buiucani@pmc.md
www.preturabuiucani.md
facebook.com/pretura.buiucani/

Pretor – Valeriu Nemerenco – tel.: 022 295 071
Conduce activitatea generală a preturii. Este responsabil de dezvoltarea social-economică, economico-financiară, administrativă din sector, sistemului de învăţămînt, mass-media, de activitatea pieţelor, parcărilor auto, altor entităţi amplasate în sector.

Patroneză activitatea:
Secţiei social-economice;
Serviciului contabil;
Serviciului juridic;
Serviciului resurse umane;
Secţiei protecţiei civile;
Serviciilor publice descentralizate din sector.

Conlucrează cu:
Primăriile suburbiilor din componenţa sectorului;
Organele de drept;
Comisariatul militar;
Serviciul de informaţie şI securitate;
Direcţia situaţii excepţionale a municipiului Chişinău.

Vicepretor – Vasile Mistreanu – tel.: 022 295 089
Este responsabil de funcţionarea complexului termoenergetic, de problemele locativ-comunale, organizarea reparaţiei curente şi capitale a spaţiului locativ, departamental, nelocuibil şi a reţelelor inginereşti interioare; de executarea demontărilor (demolărilor) construcţiilor neautorizate, unităţilor comerciale supuse evacuării sau reamplasării.

Patronează activitatea:
Secţiei arhitectură, construcţii şi renovare;
Secţiei locativ-comunale;
ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16;
Întreprinderii municipale prestări servicii locative sectorul Buiucani;
Asociaţiei de gospodărie a spaţiilor verzi;
,,Liftservice”;|
Sectorul de canalizare Buiucani.

Conlucrează cu:
SA ,,Termocom”;
ÎM ,,Autosalubritate”;
ÎM ,,Lumteh”;
,,Apă-canal”;
,,Union Fenosa”, ÎCS ,,Reţelele electrice Chişinău”;
Centrul de medicină preventivă;
Detaşamentul de pompieri şi salvatori;
SRL ,,Chişinău-Gaz”.

Este responsabil de dezvoltarea sistemului de învăţămînt, cultură, sport, de problemele legate de protecţia drepturilor copiilor, tutelă, curatelă, patronaj, de dezvoltarea sferei sociale, de problemele privind protecţia socială a populaţiei, de salubrizarea şi amenajarea sectorului, de problemele ecologice.

Patronează activitatea:
Secţiei cultură, tineret şi sport;
Secţiei locativ-comunale la compartimentul salubrizării şi amenajării;
Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Buiucani;
Direcţiei pentru protecţia drepturilor omului;
Direcţiei asistenţă socială a sectorului Buiucani.

Conlucrează cu:
Inspectoratul fiscal al sectorului Buiucani;
Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei;
ÎM ,,Autosalubritate”;
ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16 la compartimentul salubrizării şi amenajării teritoriului;
Direcţia forţă de muncă a sectorului Buiucani.

Secretar interimar – Valeriu Codrean – tel.: 022 295 048
Este responsabil de legalitatea proiectelor dispoziţiilor, de executarea lucrărilor de secretariat, de comunicare şi remiterea dispoziţiilor pretorului la direcţia teritorială control administrativ Chişinău, de respectarea disciplinei de către funcţionarii preturii, de organizarea şi pregătirea alegerilor, listelor electorale, de administrarea sediului preturii şi a bunurilor ei, de achiziţiile publice, păstrează şi aplică, după caz sigiliul.

Patronează acivitatea:
Secţiei administraţia publică locală;
Secţiei audienţă şi secretariat.

Conlucrează cu:
Serviciul municipal de arhivă Chişinău;
Direcţia tehnologii informaţionale;
Direcţia teritorială control administrativ Chişinău.

Demolarea gardului amenajat ilegal pe str. Alba Iulia, 77, sectorul Buiucani

Primăria municipiului Chişinău informează că joi, 18 aprilie 2019 a început demolarea unui gard de beton, instalat abuziv, din jurul unei construcții amplasate pe str. Alba Iulia, 77. Îngrădirea ocupă o suprafață...

Ziua curățeniei în Parcurile din sectorul Buiucani

Pretura Buiucani organizează o amplă acțiune de curățenie în parcurile din sector. Se va interveni în Pădurea-Parc ”Butoiaș”, din str. Nicolae Costin, dar și în Pădurea-Parc ”Pruncul”, din str. Pietrăriei. Pretura Buiucani

Consultări publice asupra proiectului de edificare a unui Centru de sport, cultură și agrement...

Pretura sectorului Buiucani anunță despre organizarea consultărilor publice asupra proiectului „Centru de sport, cultură și agrement", pentru copii orfani și cei din familii defavorizate, pe terenul cu numărul cadastral 0100506.052 din...

Trei zile la dispoziție pretorului sectorului Botanica ca să evacueze foișoarele din parcul „Valea...

Primarul Ruslan Codreanu îi dă trei zile la dispoziție pretorului sectorului Botanica ca să evacueze foișoarele din parcul „Valea Trandafirilor”. Drept argument, edilul interimar susține că copii care se plimbă prin acest...

Pretura sectorului Buiucani încearcă să creeze condiții pentru depozitarea gunoiului vegetal

Începând cu ziua de astăzi, în preajma celor mai problematice platouri de acumulare a deșeurilor din sector, de pe următoarele adrese – str. Ioana Radu, 29, str. Vasile Lupu, 87 și...

CELE MAI POPULARE