Pretor – Sinilga Școlnic
tel.: 022 333 434

Contacte:
mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrân, 4/3
tel.: 022 333 434, 022 331 831
info@pretura.ciocana.md
pretura.ciocana.md
www.facebook.com/preturasectoruluiciocana

 

P R O G R A M   D E   A U D I E N Ţ Ă

Conducerea Preturii sectorului Ciocana


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Sinilga Școlnic,
pretor

20 022 333 434

Luni: de la 14:00
Marţi: 11:00–12:00
Vineri: 10:00–11:00

Vicepretor

34 022 331 835

Luni: de la 14:00
Marţi: 11:00 – 12:00

Secretar al preturii

22 022 331 831 Luni: de la 14:00
Marţi: 11:00 – 12:00


Secţia administraţie publică locală


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Alexandru Olarescu,
şef secţie

12 022 331 930

Luni: 14:00– 17:00

Diana Guzun,
specialist principal

15 022 331 926

Luni: 14:00– 17:00
Marţi: 08:00 – 12:00

Ludmila Artiomov,
specialist superior

Ecaterina Ostap,
specialist principal

14 022 331 809

Luni: 14:00 – 17:00
Joi: 08:00 – 17:00


Secţia social – economică


Numele, 
funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Galina Marta, şef secţie

29 022 339 377 Luni: 14:00– 17:00
Marţi: 09:00 – 12:00

_

30 022 339 277 Luni: 14:00 -17:00
Joi: 08:00  – 12:00


Secţia cultură, tineret şi sport


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Adelaida Boico
şef secţie

36 022 331 829

Luni: 14:00 – 17:00
Zilnic: 08:00 – 17:00

Mihail Rasoi
specialist principal

23 022 331 828

Zilnic: 08:00 – 17:00

Iurie Ursu
specialist principal

6 022 331 839

Zilnic: 08:00 – 17:00


Serviciul arhitectură şi construcţii


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

şef secţie

28 022 331 929

Luni: 14:00 – 17:00

27 022 331 824

Luni: 14:00 – 17:00
Miercuri: 09:00 – 12:00

Nicolae Paiu
şef secţie

26 022 335 573 Luni: 14:00 – 17:00
Galina Nica
specialist superior
26 022 335 573

Luni: 14:00 – 17:00


Secţia locativ-comunală


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Valeriu Prihodico
şef secţie

10 022 331 808

Luni: 14:00– 17:00

Maria Plămădeală – Badia
specialist principal

Lucia Maxim
specialist principal

9 022 331 996
022 331 802

Luni: 14:00 – 17:00

Diana Rotaru
specialist superior

Tudor Varatic
specialist principal

11 022 331 813

Luni: 14:00 – 17:00


Serviciul juridic


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

șef serviciului

Mariana Prepeleac
specialist superior

24 022 331 804

Luni: 14:00 – 17:00


Serviciul resurse umane

Numele,
funcţia

Biroul Telefonul

Audienţa

Specialist principal

32 022 331 937

Zilnic: 08:00 – 17:00

Lucrări de salubrizare din sectorul Ciocana

În contextul lucrărilor de salubrizare, serviciile specializate pe parcursul zilei au intervenit în sector la: 🔸 salubrizarea și evacuarea gunoiului menajer la stațiile de așteptare a transportului urban, trecerile de pietoni, treptele de...

Demontarea și evacuarea gheretelor S.R.L. „Bioter Grup” amplasate pe str.Petru Zadnipru, nr.8 și nr.15

Astăzi, în conformitate cu dispoziția pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, nr.01-10/14 din 12 februarie 2019 „Cu privire la demontarea și evacuarea gheretelor S.R.L. „Bioter Grup” amplasate pe str.Petru Zadnipru, nr.8 și...

Pretura sectorului Ciocana, informează despre lucrările efectuate de serviciile municipale specializate din sector

De la orele 05:00 s-a intervenit pe trotuare cu o unitate specializată „HACO”, care efectuează lucrări de salubrizare pe str.Alecu Russo, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Petru Zadnipru, str.Ginta Latină, segmentul str.Petru Zadnipru,...

Pretura sectorului Ciocana, informează despre lucrările efectuate a serviciilor municipale specializate din sector

Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi cu 38 de muncitori și 6 unități de transport, efectuează lucrări de salubrizare și evacuare a gunoiului din urnele aleii bd.Mircea cel Bătrîn. Colectarea și...

Coordonarea activităților serviciilor specializate în efectuarea lucrărilor de salubrizare

Pretura sectorului Ciocana, monitorizează în teritoriu, organizarea și coordonarea activităților serviciilor specializate în efectuarea lucrărilor de salubrizare. Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 salubrizează stațiile de așteptare a transportului urban,trecerile de...

CELE MAI POPULARE