Pretor – Sinilga Școlnic
tel.: 022 333 434

Contacte:
mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrân, 4/3
tel.: 022 333 434, 022 331 831
info@pretura.ciocana.md
pretura.ciocana.md
www.facebook.com/preturasectoruluiciocana

 

P R O G R A M   D E   A U D I E N Ţ Ă

Conducerea Preturii sectorului Ciocana


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Sinilga Școlnic,
pretor

20 022 333 434

Luni: de la 14:00
Marţi: 11:00–12:00
Vineri: 10:00–11:00

Vicepretor

34 022 331 835

Luni: de la 14:00
Marţi: 11:00 – 12:00

Secretar al preturii

22 022 331 831 Luni: de la 14:00
Marţi: 11:00 – 12:00


Secţia administraţie publică locală


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Alexandru Olarescu,
şef secţie

12 022 331 930

Luni: 14:00– 17:00

Diana Guzun,
specialist principal

15 022 331 926

Luni: 14:00– 17:00
Marţi: 08:00 – 12:00

Ludmila Artiomov,
specialist superior

Ecaterina Ostap,
specialist principal

14 022 331 809

Luni: 14:00 – 17:00
Joi: 08:00 – 17:00


Secţia social – economică


Numele, 
funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Galina Marta, şef secţie

29 022 339 377 Luni: 14:00– 17:00
Marţi: 09:00 – 12:00

_

30 022 339 277 Luni: 14:00 -17:00
Joi: 08:00  – 12:00


Secţia cultură, tineret şi sport


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Adelaida Boico
şef secţie

36 022 331 829

Luni: 14:00 – 17:00
Zilnic: 08:00 – 17:00

Mihail Rasoi
specialist principal

23 022 331 828

Zilnic: 08:00 – 17:00

Iurie Ursu
specialist principal

6 022 331 839

Zilnic: 08:00 – 17:00


Serviciul arhitectură şi construcţii


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

şef secţie

28 022 331 929

Luni: 14:00 – 17:00

27 022 331 824

Luni: 14:00 – 17:00
Miercuri: 09:00 – 12:00

Nicolae Paiu
şef secţie

26 022 335 573 Luni: 14:00 – 17:00
Galina Nica
specialist superior
26 022 335 573

Luni: 14:00 – 17:00


Secţia locativ-comunală


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

Valeriu Prihodico
şef secţie

10 022 331 808

Luni: 14:00– 17:00

Maria Plămădeală – Badia
specialist principal

Lucia Maxim
specialist principal

9 022 331 996
022 331 802

Luni: 14:00 – 17:00

Diana Rotaru
specialist superior

Tudor Varatic
specialist principal

11 022 331 813

Luni: 14:00 – 17:00


Serviciul juridic


Numele, funcţia

Biroul Telefonul


Audienţa

șef serviciului

Mariana Prepeleac
specialist superior

24 022 331 804

Luni: 14:00 – 17:00


Serviciul resurse umane

Numele,
funcţia

Biroul Telefonul

Audienţa

Specialist principal

32 022 331 937

Zilnic: 08:00 – 17:00

Sinilga ȘCOLNIC, a participat la prezentarea Setului de acțiuni elaborate în cadrul proiectului „Chișinău...

Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, a participat la prezentarea Setului de acțiuni elaborate în cadrul proiectului „Chișinău – Oraș verde – Planificare Strategică”, cu suportul Primarul general interimar, Ruslan CODREANU. Proiectul „Chișinău -...

Monitorizarea lucrărilor de salubrizare în teritoriu

Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general interimar, Ruslan CODREANU și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu echipele serviciilor specializate, au efectuat următoarele...

Vă așteptăm la data de 20 aprilie 2019 pentru a ieși la evenimentul din...

La data de 13 aprilie 2019, reieșind din condițiile meteo, lucrările preconizate de salubrizarea parcurilor au fost amânate. Pretura sectorului Ciocana mulțumește tuturor locuitorilor receptivi. Vă așteptăm la data de 20 aprilie 2019...

Lucrări de demontare, evacuare și transportare a unităților de comerț amplasate pe terenul public

Astăzi, în conformitate cu dispoziția pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, nr. 01-10/21 din 22 martie 2019 „Cu privire la demontarea și evacuarea gheretelor S.R.L. „Cebacot” amplasate pe str. Petru Zadnipru colț cu...

Echipele serviciilor municipale din Ciocana efectuează salubrizarea sectorului

La indicațiile pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuează următoarele lucrări: 🔹 salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban, trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare...

CELE MAI POPULARE