În atenția șefilor DETS din sectoare, Directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

0
21

În scopul asigurării respectării Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și alte autorități ale administrației publice locale și centrale; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație; Legii nr.239 – XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Hotărârii Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua InternetHotărârii Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova; Ordinului DGETS nr. 221 din 04.02.2020; precum și asigurarea transparenţei activităţii, solicităm directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău să plaseze informaţia pe pagină-web oficială a instituției cu respectarea următoarelor cerinţe:

  • Asigurarea transparenţei procesului de elaborare şi plasare a informațiilor relevante, corecte și coerente;
  • Garantarea veridicităţii, plenitudinii şi actualizării informaţiei plasate pe pagina-web oficială proprie;
  • Întreprinderea măsurilor urgente pentru înlăturarea deficienţelor tehnice, care împiedică funcţionarea şi accesul la pagina-web oficială proprie;
  • Publicarea informaţiei actuale, cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a documentului şi a datei actualizării informaţiei;
  • Informarea publicului despre posibilitatea familiarizării în reţeaua Internet cu activitatea instituției prin publicarea adreselor corespunzătoare şi a modificărilor intervenite în datele din antetele documentelor oficiale şi prin alte modalităţi.

Menționăm că răspunderea pentru plasarea informației eronate sau greșite o poartă conducătorii instituției.

chisinauedu.md

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here