Contacte:
mun. Chișinău, str. București, 68, et. 6
tel.: 022 242 278
directiacultura@yahoo.com

Direcția cultură a Consiliului municipal Chișinău este structurată in:

  1. Secția creații artistice și activități in teritorii
  2. Secția cultură scrisă și patrimoniu cultural
  3. Secția admistrativ-gospodărească
  4. Serviciul personal
  5. Cancelaria

Aparatul Direcției Cultură

Funcția Numele Prenumele Numărul de telefon
Şef interimar Stela Mitriuc 022 242 278
Contabil – șef Tamara Iurcu 022 228 179
Specialist principal serviciul resurse umane Cabac Viorica 022 245 289
Specialist principal – jurist Liliana Scurtu 022 221 016
Inginer superior Serghei Oxiom 022 245 112

CELE MAI POPULARE