Contacte:
mun. Chișinău, str. București, 68, et. 6
tel.: 022 242 278
directiacultura@yahoo.com

Direcția cultură a Consiliului municipal Chișinău este structurată in:

  1. Secția creații artistice și activități in teritorii
  2. Secția cultură scrisă și patrimoniu cultural
  3. Secția admistrativ-gospodărească
  4. Serviciul personal
  5. Cancelaria

Aparatul Direcției Cultură

r. Funcția Numele Prenumele Numărul de telefon Notă
1. Şef interimar Direcția Cultură Stela Mitriuc 022 237 138 Bir. 603
2. Anticamera Ludmila Osipov 022 242 278  Bir. 601
 3. Contabil – șef Tamara Iurcu 022 228 179
4. Șef Secție manifestări culturale Leonid Gorceac 022 237 184 Bir. 603
5. Serviciul resurse umane Liliana Scurtu 022 221 016 Bir. 612
6. Cancelaria Gabriela Rusu 022 245 562 Bir. 609
 7. Inginer superior Serghei Oxiom 022 245 112 Bir. 609

CELE MAI POPULARE