Contacte:
mun. Chisinau, str. Bucureşti, 53
Şef al Direcţiei generale: Tatiana Bucearschi
anticamera: tel/fax (022) 228084; e-mail: www.dgas.md

Direcţia Generală asistenţă socială coordonează activitatea Centrului de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din str. Haltei 2.

În subordinea Direcţiei generale asistenţă socială activează 5 Direcţii asistenţă socială teritoriale:    

 1. Direcţia asistenţă socială a sectorului Centru 
  str. M. Eminescu, 29, tel.: 022 782 912, Şef Direcţie Eudochia Parancenco;
 2. Direcţia asistenţă socială a sectorului Buiucani
  str. Alba Iulia, 5, tel.: 022 782 900, Şef Direcţie Dorul Violeta;
 3. Direcţia asistenţă socială  sectorului Ciocana
  bd. Mircea cel Bătrân, 5/2, tel.: 022 782 906, Şef Direcţie – Martîniuc Iuliana;
 4. Direcţia asistenţă socială a sectorului Râşcani
  bd. Gr. Vieru, 21, tel.: 022 212 087 , Şef Direcţie Dubiţa Natalia;
 5. Direcţia asistenţă socială a sectorului Botanica
  str. N. Titulescu, 47, tel.: 022 522 899, Şef Direcţie Carolina Olaru.

Audienţa cetăţenilor are loc zilnic  între  orele  8.00 – 17.00, întrerupere la masă de la 12.00 pînă la 13.00.

În Direcţiile asistenţă socială teritoriale se prestează următoarele servicii sociale:

 1. Asistenţa socială comunitară;
 2. Îngrijire socială la domiciliu;
 3. Asistenţă Personală;
 4. Echipă Mobilă;
 5. Bilete de reabilitare/recuperare;
 6. Prânzuri gratuite.
 7. Invitaţii pentru protezare dentară gratuită;
 8. Scaune cu rotile şi alt echipament protetico-ortopedic;
 9. Taloane pentru frizerii, cizmării, spălătorii;
 10. Taloanele de călătorie în cadrul statelor membre ale CS.I;
 11. Ajutor social/ajutorul pentru perioada rece a anului;
 12. Ajutor umanitar sub formă de haine uzate, colete cu produse alimentare, mărfuri de uz igienic, medicamente, etc.;
 13. Compensaţii pentru călătoria persoanelor în vârstă şi celor cu dezabilităţi în transportul urban în raza municipiului Chişinău;
 14. Compensaţii pentru cheltuielile legate de organizarea funeraliilor veteranilor şi invalizilor de război;
 15. Compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dezabilităţi  ale aparatului locomotor.

În cadrul activităţii, direcţiile direcţionează solicitantul, după caz, servicii de specializare înaltă (cazarea în instituţiile sociale din sub jurisdicţia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al republicii Moldova) şi înaintează demersuri către secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei în vederea acordării scutirilor pentru perfectarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova.

Informaţia detaliată despre serviciile şi prestaţiile sociale acordate prin intermediul Direcţiei poate fi accesată pe www.dgas.md.

Asistenții sociali din municipiul Chișinău vor oferi zilnic 1200 de prânzuri calde

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate (DGASS) face precizări în legătură cu nemulţumirile recepționate din partea beneficiarilor legate de revenirea la forma de prestare a Serviciului de alimentare prin acordarea prânzurilor. Conform...

Utilizarea aplicațiilor online pentru ajutorarea cetățenilor în perioada pandemiei cu COVID-19

Asistenții sociali și voluntarii, implicați în ajutorarea cetățenilor din municipiu pe perioada epidemiei de COVID-19, vor fi ghidați pentru îndeplinirea operativă a sarcinilor pe teren, prin utilzarea unei aplicații online. Astfel, pentru...

Autoritățile anunță reluarea intervențiilor programate în cadrul instituțiilor medicale

Începând cu data de 16 mai, au fost reluate, gradual, serviciile medicale programate, prestate în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești și de asistență medicală primară, limitate pe perioada stării de urgență. Informaţii în...

Familii nevoiașe au primit pachete cu produse alimentare colectate în cadrul campaniei sociale de...

Pe parcursul săptămânii trecute, în cadrul Campaniei sociale dedicate sărbătorii Paști, lansate de municipalitate, în parteneriat cu 5 rețele de magazine, au fost colectate circa 500 de kg de produse alimentare. Informații...

Rolul angajaților din domeniul asistenței sociale în perioada epidemiei de coronavirus

În perioada stării de urgență, cauzată de epidemia COVID-19, s-a intensificat activitatea angajaților din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate. Astfel, circa 2500 de beneficiari ai serviciilor sociale sunt monitorizați zilnic,...

CELE MAI POPULARE