Foto: ipn.md

S.A. „Apă-Canal Chișinău” va încheia cu consumatorii casnici, care nu au acces la rețeaua publică de canalizare, contracte de evacuare a nămolului din fosele septice ale gospodăriilor casnice. În acest sens, operatorul municipal, va contracta serviciile agenților economici ce dețin utilaje specializate (vidanje).

Măsura este luată pentru a preveni multiplele cazuri, în care deținătorii de vidanje, persoane fizice și juridice, deversează ape uzate neregulamentar în rețelele publice de canalizare, în lipsa unui contract încheiat cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, care are dreptul exclusiv, conform legislației, de a prelua apele uzate, atât de la consumatorii casnici, cât și cei non-casnici.

Astfel, de către operatorul municipal a fost anunțată licitația deschisă cu privire la contractarea: „Servicii de colectare şi transportare a nămolurilor fecale de la consumatorii casnici până la punctul de preluare în sistemul public de canalizare sau stațiile de epurare a apelor uzate gestionate de către S.A. „Apă – Canal Chișinău”.

Operatorii economici interesați de prestarea acestor servici pot participa la licitație atât în calitate de ofertant unic cât și în asociere. La concurs se pot înscrie atât persoane fizice, cât și juridice.

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor fiind stabilit pentru ziua de luni, 17 octombrie 2022, ora 10.00.

De asemenea, după desfășurarea licitației, contractele existente cu operatorii ce prestează servicii de vindanjare vor fi anulate de către furnizorul municipal de apă și canalizare. Vor putea prelua apele uzate de la consumatorii casnici, doar operatorii economici care au fost declarați câștigători ai licitației deschise. Agenții economici care vor întruni condițiile solicitate la licitație vor prelua apele uzate de la consumatorii casnici doar după semnarea unui contract cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”.

Consumatorii casnici din mun. Chișinău vor fi împărțiți în 10 zone/localități ce vor constitui „loturi”. Fiecărei zone/localitate îi va fi atribuită o gură de deversare aflată în nemijlocita apropiere, sau la cea mai mică distanță posibilă, respectiv va fi calculată distanța medie de la consumatorii zonei/localității și până la locul atribuit deversării.

La locurile propuse pentru deversări, va fi asigurată prezența permanentă a cel puțin unui angajat al S.A. „Apă – Canal Chișinău”, în zilele de luni-sâmbătă, în intervalul orelor 8:00 – 20:00.

În prezent, operatorul municipal are încheiate cu consumatori casnici circa 24000 de contracte, pentru serviciul de alimentare cu apă, care însă nu pot fi conectați fără a include și serviciul de canalizare.

Menționăm că, în cazul în care reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție vor depista persoanele, operatorii economici, care încalcă aceste norme, vor fi sancționați conform legislației în vigoare.

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here