Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a organizat o masă rotundă cu tematica „Dezvoltarea Serviciului de plasament în cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii în situații de stradă în contextul asistenței copiilor în situații de stradă în municipiul Chișinău”

0
40
La data de 12 ianuarie 2021, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău a organizat o masă rotundă în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău cu tematica „Dezvoltarea Serviciului de plasament în cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii în situații de stradă în contextul asistenței copiilor în situații de stradă în municipiul Chișinău”.
Activitatea a fost organizată cu prilejul inaugurării Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separați de părinți din cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii în situații de stradă, situat pe strada Miron Costin, 19/1, Regulamentul căruia a fost aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/3 din 11.08.2020.
La deschiderea activității doamna Angela Cutasevici, Viceprimar al municipiului Chișinău, a vorbit despre necesitatea deschiderii Centrului de plasament, identificarea și inițierea unor măsuri concrete de diminuare a fenomenului vagabondajului stradal în rândul minorilor.
A menționat necesitatea cooperării intersectoriale între autoritățile administrației publice locale, Direcția generală educație, tineret și sport, Direcția generală asistență socială, Inspectoratul General al Poliției, ONG-uri, precum și oportunitatea consolidării serviciilor de specialitate destinate copiilor în situații de stradă și în alte situații de risc.
În continuare, doamna Zinaida Micleușanu, șef al DMPDC, a vorbit despre necesitatea deschiderii acestui serviciu, obiectivele și principiile de organizare ale Centrului. Beneficiari ai Centrului sunt copiii separați de părinți, inclusiv victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului și, după caz, copiii cu dizabilități accentuate sau medii, cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani. Programul de activitate este 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.
Domnul Lilian Luca, șef adjunct al Direcției de poliție, a subliniat imperativul respectării cu maximă exigență a actelor legislative și a obligațiunilor de serviciu de către toți actanții implicați în combaterea și prevenirea fenomenului copiilor în situații de stradă.
A prezentat unele date statistice cu referire la identificarea copiilor în stradă, numărul de infracțiuni săvârșite de către minori, numărul de minori atrași la răspundere penală după vârstă, etc.
Șeful DGAS, doamna Tatiana Bucearschi, s-a referit la obligativitatea respectării mecanismelor de colaborare intersectorială în scopul dezvoltării unui parteneriat durabil şi eficient în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului copiii străzii; procedurilor şi instrumentelor de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi; a procedurii de documentare şi evidenţă.
Domnul Andrei Pavaloi, șef adjunct al DGETS, a vorbit despre necesitatea elaborării unor mecanisme clare de conlucrare pentru toți actanții în problema prevenirii și combaterii acestui fenomen, ce afectează mai des copiii din grupurile vulnerabile, dar căruia adesea îi cad victime și copiii din toată societatea. A menționat, că în cadrul DGETS activează Centrul psiho-socio-pedagogic, specialiștii căruia acordă permanent asistență psihologică și psihopedagogică copiilor aflați în situație de risc/ dificultate și copiilor cu cerințe educaționale speciale; elaborează și implementează strategii privind diminuarea comportamentului autodistructiv,
În concluzie, doamna Angela Cutasevici, Viceprimar de ramură, a menționat oportunitatea reconceptualizării mecanismelor menite să prevină și să intervină în cazurile de identificare a copiilor străzii, copiilor în stradă, copiilor abuzați, neglijați și exploatați; delimitarea clară a limitelor de intervenție pe fiecare mecanism în parte pentru fiecare actor cu atribuții în cadrul acestor mecanisme; elaborarea și adoptarea tuturor documentelor necesare bunei funcționări a mecanismelor evaluate; monitorizarea strictă de către autoritățile publice centrale și instituirea unor mecanisme intersectoriale unificate de monitorizare și evaluare.
Activitatea a finalizat cu semnarea unui Ordin comun cu privire la cooperarea intersectorială în vederea identificării precoce, referirea și asistența copiilor în situații de stradă în municipiul Chișinău de către subdiviziunile municipale de profil: Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, Direcția generală asistență socială și sănătate, Direcția generală educație, tineret și sport, Direcția de Poliție a municipiului Chișinău.
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here