DMPDC începe lucrul asupra Strategiei municipale pentru Protecția Copilului 2020-2024

1
216

Astăzi 8 August 2019, DMPDC cu suportul UNICEF Moldova a lansat activitățile de pregătire pentru elaborarea participativă a Strategiei municipale pentru Protecția Copilului 2020-2024.

Acest document de politici își propune să adreseze într-o manieră coordonată și participativă un șir de disparități și provocări caracteristice sistemului de protecție a copilului.

De exemplu, Raportul de analiză a situației copiilor în Republica Moldova realizat de UNICEF în 2016 identifică mai multe deprivări și inechități persistente ale copilului care afectează disproporționat grupurile vulnerabile, inclusiv cele de care se preocupă DMPDC, cum ar fi copiii cu dizabilități, copiii romi, copiii din familii sărace, adolescenți în situație de risc și copii rămași singuri acasă, cu disparități clare între rural și urban, precum și disparități de gen.

Astfel, în baza Deciziei CMC nr.2/4 din 5 februarie 2019, DMPDC cu suportul UNICEF și având Consultant pe Dna Mariana Ianachevici, expert în protecția copilului, va implementa în perioada august – decembrie 2019 un proces participativ de elaborare a Strategiei municipale pentru Protecția Copilului 2020-2024.

În ședința de astăzi, la care a participat echipa DMPDC, Consultantul UNICEF, precum și reprezentantul UNICEF a fost validată Metodologia de elaborare a Strategiei, a fost prezentat și discutat Planul de activități care implică un proces activ de colectare a datelor în perioada august – septembrie, dar și alte activități de analiză și planificare așa cum sunt prevăzute în asemenea cazuri de HG 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici dar și ale Legii 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

La fel, au mai fost discutate aspecte de management a procesului, inclusiv crearea unui Grup de Lucru în care, în afară de echipa DMPDC vor fi invitați și reprezentanți ai celorlalte instituții municipale cheie care au activități directe cu copiii și familiile.

Invităm toate persoanele și instituțiile interesate să se implice în proces.

Vă rugăm să ne contactați pentru orice întrebare sau concretizare la adresa chisinaudmpdc@gmail.com.

Direcția Municipală Pentru Protecția Drepturilor Copilului

Advertisement

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here