Şef al Direcţiei – Marcel Zambiţchi

Contacte:
mun. Chişinău, şos. Hânceşti, 53 “A”
tel.: 022 226 164
Orele de audienţă:
fiecare zi de luni 13.00-17.00
dc@pmc.md
comert.chisinau.md

Şef-adjunct al Direcţiei – Valentina Constantinov
tel.: 022 222 761
Orele de audienţă:
fiecare zi de miercuri 13.00-17.00

Numerele telefoanelor de contact:

 • Anticamera: 022 226 164
 • Secţia evidenţă şi control (contabilitatea): 022 212 162
 • Secţia reglementarea activităţii pieţelor și unităților de prestări servicii: 022 227 458, 022 224 053
 • Secţia reglementarea activităţii unităţilor comerciale: 022 221 955, 022 220 403
 • Secţia reglementarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică: 022 224 373, 022 221 798

Program de activitate:  08.00 – 17.00
Pauză: 12.00 – 13.00

Competenţe

 • Eliberează autorizaţii de funcţionare a unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii sociale şi acordă dreptul de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun înîntreprinderilor comerciale amplasate în or.  Chişinău
 • Efectuează tipizarea unităţilor de comerţ şi clasificarea întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii după nivelul de deservire a consumatorilor
 • Efectuează controale privind respectarea legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea comercială
 • Reglementează activitatea pieţelor, unităţilor comerciale şi de prestări servicii de deservire socială, amplasate în mun. Chişinău

Servicii prestate de Direcţie:

 • Consultaţii privind legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea comercială;
 • Consultaţii şi ajutor metodic la organizarea procesului comercial al întreprinderilor şi la deschiderea unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii;
 • Consultaţii privind legislaţia în vigoare referitor la protecţia consumatorilor (restituirea mărfurilor necalitative, serviciilor necalitative, etc);
 • Consultaţii privitor la amenajarea şi instalarea utilajului în conformitate cu procesul tehnologic în unităţile de alimentaţie publică;
 • Consultaţii privitor la tehnologia preparării bucatelor şi articolelor culinare în unităţile de alimentaţie publică;
 • Consultaţii privitor la modul de aplicare în practică a actelor normativ-tehnice în unităţile de alimentaţie publică;
 • Consultaţii privitor la perfectarea panourilor de informaţii şi altor tipuri de reclamă în unităţile comerciale;
 • Consultaţii privitor la organizarea lucrului reţelei de comerţ şi de alimentaţie publică în sezonul estival;
 • Consultaţii privitor la perfectarea fişelor tehnologice şi de calcul pentru bucate şi articolele produse în unităţile de alimentaţie publică;
 • Organizarea lucrului comisiei de calificare pentru conferirea categoriei profesioniste lucrătorilor din alimentaţia publică;
 • Acordarea certificatelor privind vechimea în muncă şi salariul primit;
 • Explicaţii privind aplicarea impozitelor şi taxelor locale, documentelor normative privind evidenţa contabilă.

Unitățile de comerț ambulant din capitală urmează a fi evacuate până la 1 noiembrie...

Primăria municipiului Chișinău anunță că unitățile de comerț ambulant amplasate în sezonul estival pe străzile și în zonele de agrement din capitală urmează a fi evacuate până la 1 noiembrie a.c. În...

CELE MAI POPULARE