Casele comunitare și centrele de plasament pentru copiii din municipiul Chișinău

0
987

Primăria municipiului Chișinău informează că în subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copulului (DMPDC) există 7 servicii de plasament pentru copiii separaţi de părinţi, inclusiv 6 funcționale, care prestează servicii specializate de îngrijire pentru o perioadă determinată copiilor separați de părinți.

Un raport la acest subect a fost prezentat luni, la ședința operativă a serviciilor municipale de către Lucia Caciuc, șef interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului.

Instituțiile care prestează servicii de plasament pentru copiii separaţi de părinţi din municipiul Chișinău sunt:

  • Serviciul social „Casă Comunitară pentru copii cu dezabilităţi severe” – 12 beneficiari;
  • Serviciul social „Casă Comunitară pentru copii în situaţie de risc” – 10 copii;
  • Centrul municipal de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă – 11 copii;
  • Centrul pentru copilărie, adolescenţă şi familie – 17 copii;
  • Centrul de plasament „Casa Gavroche” – 20 copii;
  • Centrul de plasament pentru copii – 20 copii;
  • Centrul de plasament „Teritoriul Adolescenţei” – 20 copii.

Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți  este o instituţie publică sau privată de asistenţă socială care prestează servicii sociale specializate de îngrijire pentru o perioadă determinată copiilor separați de părinți. Scopul Serviciului este protecţia temporară a copilului separat de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială.

Centrul prestează servicii de găzduire, întreţinere,  alimentaţie,  consilierea şi reabilitarea psihosocială, dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare, comportament și relaționare, formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă), suport în pregătirea temelor pentru acasă şi asimilarea programelor şcolare etc., în funcţie de necesităţile beneficiarilor.

Prin metode de educaţie (adaptate vârstei copiilor), ei sunt stimulaţi să adopte un stil de viaţă sănătos, să înţeleagă importanţa igienei personale (deoarece majoritatea copiilor provin din familii cu nivel educativ scăzut şi nu au formate obiceiurile igienice corespunzătoare), să menţină curăţenia hainelor şi a spaţiului locativ, să frecventeze instituţia de învăţământ preşcolar sau preuniversitar.

Copiii sunt asiguraţi cu obiecte de igienă personală, lenjerie de corp, vestimentaţie etc.

Fiecare copil din Serviciile de plasament este încadrat, conform vârstei şi necesităţilor de dezvoltare, în instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau vocaţional din comunitate.

Centrul asigură copiilor o alimentaţie sănătoasă, variată şi corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârstă, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

DMPDC asigură o abordare comprehensivă în îngrijirea copilului, implicând specialiştii relevanţi la toate etapele de prestare a Serviciului, în funcţie de necesităţile lui specifice. Fiecare copil dispune de plan individualizat de asistenţă, care este revizuit o dată la şase luni sau la necesitate.

Menţionăm, că primul Centru de plasament pentru copii în Republica Moldova a fost creat în mun. Chişinău, în rezultatul colaborării Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului cu Trustul European pentru copii, actualmente A.O. „EveryChild”.

chisinau.md

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.