Intervenția zilnică a serviciilor municipale în cadrul Campaniei de salubrizare de primăvară

0
603

Primăria municipiului Chișinău informează că pe parcursul zilei de joi, 18 aprilie, a.c., în cadrul Campaniei de salubrizare de primăvară, serviciile municipale de profil au intervenit cu 489 persoane, fiind executate lucrări de salubrizare manuală și mecanizată a străzilor, curățarea trotuarelor, salubrizarea curților de blocuri și a zonelor verzi din parcuri și scuaruri.

În total, au fost efectuate 65 de curse de deșeuri.

Regia „Exdrupo” a activat pe parcursul zilei cu 32 de muncitori la salubrizarea mecanizată/ manuală a străzilor pe adresele: str. Ciocârliei, str. T. Baltă, str. Cornului, str. Gh. Codreanu, str. I. Creangă, str. Mircești, str. Doina, str. Mit. G. Bănulescu – Bodoni, str. Băcioii Noi, Dr. Băcioiului, str. M. Manole, fiind evacuate 19 curse de gunoi.

La rândul său, Regia locativ-comunală a intervenit cu 372 de muncitori, în curțile de bloc și în intercartiere, precum și la colectarea deșeurilor vegetale de pe teritoriile gestionate, fiind evacuate 28 de curse.

De asemenea, s-a lucrat la curățarea trotuarelor din zona istorică a orașului, dar și din sectoarele capitalei, pe următoare adrese/locații:  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. M. Eminescu, str. București, str. Ismail; str. M. Kogălniceanu, str. A. Bernardazzi, str. A. Pușkin; str. A. Șciusev; str. Bulgară, str. Armenească, str. Mit. Varlaam, str. Columna, str. Tighina, str. V.  Alecsandri; str. 31 August 1989,  str. V. Micle, str. V. Pârcălab,  str. A. Mateevici, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, str. Ismail, bd. Șt. cel Mare și Sfânt, 3, 6, str. 31 August 1989, str. N. Testemițanu, 29/2, str. Grenoble, 159/2-159/5, 161/2-163/5, str. V. Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Gh. Asachi, șos. Hâncești; str. P. Halippa, str. N. Testemițanu, str. Vl. Korolenko, str. Miorița, str. Gh. Asachi, str. Academiei, 10, str. V. Dokuceaev, 4, str. Sprâncenoaia, șos. Hâncești, str. Pietrarilor, 4, 6, 8, 8/1, str. Academiei, Dr. Viilor, 40, 42, 42/3, str. Şt. Neaga, 12, str. P. Movilă, 3, str. Sf. Ţării, 61, str. E. Coca, 7, 15, 29, 35, str. Paris, 34/2, 51/2; str. Suceviţa, 34/6, str. I. Pelivan, 28, 32/3, str. O. Ghibu, 5, str. N. Costin, 57, str. Studenţilor, 12/1, str. N. Dimo, 29/3, 31/1, 31/2, Salubrizarea platformelor pentru colectarea deşeurilor menajere: str. Matei Basarab, 6; bd. Moscova, 3, 13/3A, str. Miron Costin, 5, str. Iazului, 2/2, str. Ceucari, 12, Calea Orheiului, 109/2, str. Gh. Madan, 41, 44/2, 46/4, 46/6, 50/3, str. Al. cel Bun, 17A, 18A, 21A, 22A, str. Columna, 72, 76, 76A,  str. V. Alecsandri, str. A. Puşkin, 50, 50A, str. Albişoara, str. Gr. Ureche, 59, bd. Gr. Vieru, 22/3; str. Al. Puşkin, 33, 35; str. I. Pruncul, 24, str. Sarmizegetusa, 35, 37/3, 37/4, str. Burebista, 36, 37/1, 42, 66/5, bd. Cuza Vodă, 15/1, 17/1, bd. Traian, 9, str. Independenței, 7/1, str. Hristo Botev, 21, str. Teilor, 11, bd. Decebal, 64, 68/1, 68/2; str. Trandafirilor, 1, str. N. Titulescu, 39, 47, 49/1, 49/2, 53, 53/2, 53/3.

De cealaltă parte, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a salubrizat 29,6 ha de parcuri, scuaruri și alei, pe următoarele adrese: Parcul Catedralei „Nașterea Domnului”, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, str. Albișoara, scuarul Rezeșilor, str. Ceucari, str. Miorița, șos. Hâncești, str. Meșterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân, Parcul „Valea Trandafirilor” , bd. Dacia – Aeroport, Scuarul din str.  Zelinschi, str. I. Creangă,  Pădurea-Parc „Butoiaș”, str. Alba Iulia, str. Bucovinei.

Au fost antrenate 85 persoane, și evacuate 18 curse de gunoi.

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here