Şef interimar al Direcţiei – Lucia Caciuc
tel.: 022 242 702

Contacte:
mun. Chişinău, str. Al. Vlahuţă, 3
chisinaudmpdc@gmail.com
dmpdc.md

Structura Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului

Şef interimar – Lucia Caciuc: 022 242 702
Şef–adjunct – Angela Tomuleț: 022 242 743
Şef al Serviciului reintegrare familială şi adopţii: 022 226 100
Specialist în problemele tutelei şi curatelei: 022 242 714
Specialist în reintegrare familială şi  adopţie: 022 212 648
Specialist în problemele copiilor în conflict cu legea: 022 243 255
Asistent social, pedagog organizator: 022 227 137
Specialist în protecţia familiei: 022 226 100
Serviciul asistenţă juridică: 022 214 048
Serviciul asistenţă psihologică: 022 211 408
Serviciul social-educativ comunitar: 022 241 520
Serviciul monitorizare, sinteză şi strategi: 022 229 449
Resurse umane: 022 226 098
Cancelaria: 022 242 212
Şef al Serviciului administrativ-gospodăresc: 022 228 004
Şef al Serviciului economic şi financiar contabil: 022 228 004

SUBDIVIZIUNI

Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Centru 

str. Bulgară, 43
tel.: 022 546 515
Seful Direcţiei: 022 546 474
dpdccentru@gmail.com

Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Botanica

str. Teilor, 10
tel.: 022 763 586
Seful Direcţiei: 022 660 229
directia.botanica@mail.ru

Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Buiucani

str. M. Viteazul, 2
tel.: 022 295 027
Seful Direcţiei: 022 295 034
buiucanidpdc@gmail.com

Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Ciocana

bd. Mircea cel Bătrîn, 16
tel.: 022 331 935
Seful Direcţiei: 022 346 660
dpdcciocana@gmail.com

Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Rîşcani

str. S. Lazo, 27/1
tel.: 022 293 467
Seful Direcţiei: 022 293 469
dpdcriscani@gmail.com

Ședința operativă de lucru cu angajații Direcției municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Astăzi, la data de 10 august, orele 08:30, a avut loc ședința operativă de lucru cu angajații Direcției municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. În cadrul acestei ședințe s-au abordat următoarele subiecte: -stabilirea obiectivelor...

Consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în decizia...

❗❗Anunț ❗❗ Privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/22 din 22.10.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și statelor...

DMPDC pe data de 24 iulie, a desfășurat ședința de lucru comună cu fondatoarea...

DMPDC pe data de 24 iulie, a desfășurat ședința de lucru comună cu doamna Viorica Timbalari, fondatoare A.O. „HELP” . În cadrul ședinței au fost abordate următoarele subiecte: stabilirea obiectivelor comune în...

APL Chișinău a aprobat Strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Administrația publică locală Chișinău are un nou document de politici privind protecția drepturilor copilului pentru următorii 5 ani - Strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025. Proiectul a fost aprobat la ultima...

Proiectul Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 a fost prezentat Consiliului municipal pentru...

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025" a primit aviz pozitiv din partea Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass media și...

CELE MAI POPULARE