DIN PRIMA SURSĂ: INTERVIU CU ION PÎNTEA, DIRECTOR INTERIMAR AL Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ”

0
791
  1. Sunteți jurist de profesie. De ce calități trebuie să dea dovadă o persoană, pentru a deveni profesionist în domeniul jurisprudenței?

Competanța, care de fapt este și o obligatie atât etică, cât și juridică, care presupune cunoașterea, înțelegerea și aplicarea corectă a actelor normtive.

– Diligența și promptitudinea în îndeplinirea sarcinilor.

– Loial profesiei, normelor etice și legale.

  1. Care lucru este cel mai greu în profesia de jurist?

Există o opinie eronată a persoanelor care cred că un jurist poate rezolva orice tip de problem. Cel mai greu însă, în condițiile societății noastre, este să dai permanent dovadă de perseverență și de a crea o imagine onestă a persoanei tale în calitate de jurist prin muncă.

  1. Venind în funcția de Director al Î. M. „Piața Centrală” urma să rezolvați unele probleme, pe care le poate rezolva anume un jurist. Ce probleme ați găsit venind în noua funcție și ce realizări aveți deja în acest sens?

Î.M. ”Piața Centrală” este un agent economic, care desfășoară activitatea de întreprinzător pe principii de autogestiune și autofinanțare completă. În anumite chestiuni actele normative în vigoare, ce reglementează activitatea întreprinderii, se contrazic, în special Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală și Legea 231/2010 cu privire la comerţul interior, HG 955/2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor. De exemplu compartimentul ce ține de aprobarea regulamentelor precum și aplicarea tarifelor pentru serviciile prestate de Î.M ”Piața Centrală”.

Ce ține de politica tarifară pentru serviciile prestate de întreprindere am constatat că actualul nomenclator nu prevede  toate serviciile pe care întreprinderea le poate presta, astfel că la momentul actual suntem în proces de elaborare a noului nomenclator, care va cuprinde mai multe servicii și odată aprobat de Consiliul Municipal Chișinău va asigura pe viitor valorificarea noilor surse de venit și majorarea acestora. Recent, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat Statutul Î.M ”Piața Centrală” în redacție nouă în corespundere cu Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal, care la moment este în proces de înregistrare la Agenția Servicii Publice, ceea va permite fondatorului Constituirea Consiliului de Administrație, deoarece conform legislației îi revin atribuții de organizare a activității întreprinderii, care nu aparțin, conform legii 246/2017, administratorului. Pe viitor preconizăm elaborarea Regulamentului de funcționare a Pieței Centrale (privind desfășurarea activității de comerț în Piața Centrală) cu reglementări aferente activității tuturor agenților economici din teritoriu (conform HG 517/1996, HG 955/2004, L 231/2010, decizia CMC17/5 din 01.10.2020„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău”) precum și Regulamentului Î.M ”Piața Centrală” (luând ca bază HG 955/2004), cu includerea capitolelor referitor la Piața Cărbunari și Combinatului Alimentației Publice (subdiviziune a Î.M ”Piața Centrală” ).

  1. Aveți idei de proiecte, care ar veni să schimbe unele lucruri în piață? Ce ar trebui să se îmbunătățească în activitatea „Pieței Centrale”?

Reieșind din misiunea Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” în asigurarea infrastructurii de comerț pentru buna funcţionare a Pieţei Centrale și Pieței Avicole din str. Cărbunari nr.9, comerțului cu produse diversificate, având dotări moderne şi salubre pentru consumatori și agenții economici, odată cu numirea mea în funcția de director interimar, la data de 12 februarie 2020, Primarul General dl Ion CEBAN a dat sarcina de a elaborara conceptul de modernizare a Î. M. „Piața Centrală” (plan de acțiuni) menit să amelioreze starea lucrurilor la întreprindere. În timp de trei luni echipa Î.M. „Piața Centrală” în colaborare cu Viceprimarul de ramură dna Inga IONESII a prezentat conceptul de modernizare a Î. M. „Piața Centrală” fiind prezentat publicului larg în luna mai curent. Conceptul prevede reconstrucția pe etape a sectoarelor Pieței Centrale: Legume, Fructe, Angro, Meșteșugăresc, renovarea gheretelor din blocuri (acoperișuri, frontoane), construcția pavilionelor specializate de comerț al peștelui viu, cărnii și produselor din carne, laptelui și produselor lactate, fapt care ar permite și eliminarea comerțului neautorizat în adiacentul Pieței Centrale prin crearea noilor locuri de comerț pentru persoanele fizice, care au surplus de marfă agricolă autohtonă. Modernizarea bazei tehnico-materiale în procesele de gospodărire va oferi posibilități pentru buna gestionare a deșeurilor solide în urma activității agenților economici, este preconizată reconstrucția ogrăzii gospodărești și spațiilor destinate gruplui tehnic. Amenajarea blocurilor sanitare WC de tip gherete în toate sectoarele Pieței Centrale, precum și amenajarea punctului medical. Conform conceptului este prevăzută și reamenajarea Pieței Avicole din str. Cărbunari nr.9 cu extinderea spațiilor comerciale, la momentul de față, ca urmare  a procedurilor de achiziții publice, a fost încheiat contractul de prestări sevicii pentru proiectare cu Institutul Municipal de Proiectări „CHIȘINĂU PROIECT” care elaborează documentația de proiect atât pentru Piața Centrală cât și pentru Piața Avicolă pentru amenajarea teritoriului cu o suprafață de S:15000 m2, în care preconizăm organizarea comerțului cu produse agricole și materiale de construcție  (prundiș, nisip, lemn, etc.) inclusiv locuri de parcare pentru tehnica specializată. În urma obținerii documentației de proiect și aprobării cheltuielilor pentru achiziția de bunuri și servicii, vom recurge la amenajarea propriu-zisă a acestor teritorii.

La capitolul securității, prevăzută ca măsură de bază în Conceptul de modernizare avem progres, deoarece recent s-au încheiat procedurile de achiziții publice privind instalarea în teritoriul Pieței Centrale a sistemului performant de supraveghere video. Acesta va spori nivelul de siguranță al agenților economici în procesul activității precum și consumatorilor împotriva eventualelor fraude, fiind un instrument de responsabilizare împotriva acțiunilor contrare legii. Totodată, în corespundere cu Conceptul de modernizare aprobat de fondator, pentru a spori nivelul de securitate pe teritoriul Pieței Centrale se prevede contractarea serviciilor de pază particulară (Outsoars). La momentul actual suntem în proces de elaborare a caietului de sarcini pentru achiziții publice prin platform MTender. Ulterior tuturor procedurilor de rigoare serviciul intern de Inspectori va fi optimizat.

Una dintre sarcinile primordiale ale municipalității este fluidizarea circulației transportului rutier în capitală, în acest sens Primăria a elaborat și ”Concepția privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău” iar Piața Centrală, fiind dislocată în zona centrală a orașului, urmează, la rândul ei, să asigure vizitatorii pieței și cu locuri de parcare în adiacentul ei. Ca prim pas a fost elaborat Studiul urbanistic privind sistematizarea terenului pentru amenajarea parcărilor în perimetrul str. Armenească, str. M.Varlam și str.Tighina, necesare pentru deservirea și funcționarea Pieței Centrale, care prevede anenajarea locurilor de parcaje contra plată. Important este că Studiul elaborat prevede amenajarea parcajelor pentru persoanele cu nevoi speciale în corespundere cu cota procentuală de 4% prevăzută de Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

  1. În perioada de pandemie Piața Centrală a fost închisă, iar mulți oameni au rămas fără surse de venit. Sunt planificate unele măsuri pentru a redresa situația acestor persoane? Li s-a oferit suport în acesată peioadă grea pentru toată țara?

Activitatea Pieței Centrale a fost sistată în temeiul Hotărârilor Comisiilor pentru Situații Excepționale a RM și Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în legătură cu starea pandemică în țară. Având în vedere imposibilitatea întreprinderii de a onora obligațiunea de a presta serviciile de locațiune contractuală a locurilor de comerț, agenții economici au fost scutiți de achitarea taxelor prin recalcularea acestora. Perioada de sistare a activității a avut un impact negativ asupra stării financiar – economice a întreprinderii, mă refer la veniturile ratate în perioada de două luni și jumătate pe de-o parte și cheltuielile curente de mentenanță precum și asigurarea materială a angajaților cu indemnizații în mărime de 50 % din salariul de funcție în urma instituirii șomajului tehnic.

Cu toate că din 1 iunie curent, Piața Centrală și-a reluat activitatea economică din start cu un program de activitate redus, iar ulterior a revenit la cel obișnuit, efectul stării epidemiologice asupra veniturilor este negativ, mă refer la imposibilitatea de a valorifica veniturile în zilele de luni (care sunt zile sanitare) pe lună circa 4-5 zile la număr, pe când în perioada de raportare a anului 2019 se petrecea doar o singură zi sanitară,  iar în legătură cu necesitatea de a asigura circulația fluidă între rândurile din sectoare au fost înlăturate circa 50 de tarabe, determinând neîncasarea taxelor pentru aceste locuri de comerț, precum și creșterea locurilor libere în sectoarele Meșteșugăresc, Angro și Fructe, din cauza sistării activității agenților economici. Totodată, datorită diminuării vânzărilor la agenții economici, în perioada de raportare a anului 2019 se enumerau circa 25 locuri libere în gherete, iar la moment sunt circa 40-45 de gherete libere.  În pofida celor întâmplate, în urma măsurilor de responsabilizare a colectivului pe interior și rotației Inspectorilor și Controlorilor, la capitolul încasări conform notelor contabile în raport cu perioada de raportare a anului 2019 de 3 luni (iunie, iulie, august), ponderea încasărilor în Serviciul Controlori, în dependență de sector, s-a majorat cu circa 15-25 %.

Cert este că Î.M.”Piața Centrală” are un potențial enorm de dezvoltare, însă cu condiția asigurării unui management diligent, o politică de integritate cu excluderea componenței corupționale în direcțiile de activitate precum și implimentarea Conceptului de modernizare aprobat de fondator, care este Consiliul Municipal Chișinău.

Starea epidemiologică asupra cheltuielilor la fel este negativă, or pentru asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică întreprinderea asigură vizitatorii cu mijloace de profilaxie și protecție anti COVID-19, cum este: soluția dezinfectantă la intrările în piață, săpunul lichid și dezinfectant la fiecare lavoar, dotarea cu termometre și asigurarea termometriei vizitatorilor la intrările în piață și a angajaților întreprinderii pe parcursul activității, dotarea angajaților cu mijloace de protecție individuală, salubrizarea sporită a teritoriului cu asigurarea dezinfecției și dezinsecției, iar pentru acordarea primului ajutor medical a fost angajat lucrătorul medical, care asigură evidența stării de sănătate a angajaților pe parcursul activității, fiind amenajată și camera de triaj (Punct Medical) în cantaragia sectorului Legume al Pieței Centrale. Toate aceste măsuri sunt necesare și obligatorii pentru a face față procesul de prevenire și combatere a infecției cu virusul de tip nou COVID-19.

  1. Se întâmplă ca presa să prezinte informații eronate referitoare la activitatea „Pieței Centrale”? Cum ar trebui să reacționeze o întreprindere în cazul când publicului i se prezintă informații false?

Fiecare are dreptul la replică, garantat de lege. Periodica nu ne poate refuza și este obligată de a publica raspunsul în același compartiment, cu fontul de o mărime egală. Astfel, când observăm asemenea cazuri din partea presei, pe lângă solicitarea de replică deseori ne adresăm și organelor de drept pentru a contracara eventualele calomnii în adresa angajaților întreprinderii, în cazul când au loc.

La momentul de față activitatea echipei administrative este la maxim transparentizată în raport cu mass-media și societatea civilă, la fel comunicăm personal cu fiecare agent economic din piață, astfel încât toate insinuările și dezinformarea referitoare la activitatea Pieței Centrale să fie combătute din start prin furnizarea informației veridice, din prima sursă. Consider că doar în cadrul unui dialog direct și colegial cu agenții economici se poate evita dezinformarea lor, adesea toxică și cu iz politic.

Iar în ceea ce privește activitatea întreprinderii, în fie care zi publicăm pe pagina Î.M „Piața Centrală”, în rețeaua de socializare Facebook, prețurile la diverse mărfuri expuse spre vânzare de agenții economici precum și activitățile petrecute. Pe viitor preconizăm lansrea platformei online și digitalizarea la maxim a proceselor operaționale în activitatea subdiviziunilor întreprinderii (achiziția și livrarea produselor la domicilu, locațiunea locurilor de comerț, serviciile de parcare, etc.). A fost lansat site-ul oficial al întreprinderii www.piatacentrala.md, iar la moment echipa Serviciului Contabilitate asigură tranziția la noul sistem de evidență contabilă, astfel că până la sfîrșitul anului curent mizăm să fie implementat.

  1. Ce sfaturi ale părinților vă servesc drept lege și motto în viață?

Respectul față de oameni și de sine oriunde nu te-ai afla.

A nu ceda în fața greutăților.

  1. Urmează runda de întrebări blitz. La aceste întrebări trebuie să răspundeți cât mai rapid printr-un cuvânt sau un enunț.

–         Cea mai nobilă calitate omenească?

Devotamentul. A fi om de omenie.

–         Dacă nu ar exista pe pământ profesia de jurist ce ați deveni?

Cred că profesor.

–         Cu ce om vă mândriți?

Cu străbunelul meu Ion Pîntea, care în anul 1944, luptând în armata roșie ca voluntar, a căzut pe câmpul de luptă în Polonia, în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

 

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here