DIN PRIMA SURSĂ: INTERVIU CU VASILE PASCARU, RESPONSABIL DE ÎNTRUNIRILE PUBLICE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

0
634
 1. Patru ani ați lucrat la Pretură, de 17 ani sunteți responsabil de întruniri în cadrul Primăriei Chișinău, aveți două cărți de versuri, șase albume de muzică și o familie frumoasă. Care sunt cinci calități care vă autocaracterizează și care calitate vă ajută cel mai mult să le reușiți pe toate?

Este foarte important atunci când calitățile și abilitățile îți sunt apreciate de către administrație, de către colegi, de către organizatorii întrunirilor și nu în ultimul rând de către spectatori. Totodată, în realizarea cu succes a tuturor activităților este foarte important să ai susținerea familiei. Îmi este greu să mă autoapreciez, dar am să încerc să numesc cele cinci calități care mă caracterizează: onestitatea, corectitudinea, obiectivitatea, punctualitatea și perseverența, iar pentru a le reuși pe toate mă ajută încrederea în forțele proprii.

 1. Care este secretul desfășurării cu succes a unei întruniri și ce lucruri trebuie să fie evitate în organizarea unei manifestații?

Administrația publică locală a Primăriei municipiului Chișinău, de fiecare dată, pledează ca toate persoanele fizice și juridice să-și desfășoare pașnic întrunirile solicitate în locurile publice ale municipiului Chișinău și să respecte cadrul legal.

Secretul desfășurării cu succes a unei întruniri constă în buna organizare a acesteia de către organizator și colaborarea eficientă cu autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine, pentru ca în final să-și atingă scopul propus.

 1. De ce sunt importante întrunirile, cine le poate organiza și unde ar trebui să se adreseze persoana respectivă ca totul să decurgă legal și fără incidente?

Întrunirile sunt importante în oferirea dreptului la libera exprimare, în conformitate cu legislația națională și cea internațională, cum ar fi Convenția Europeană a Dreptului Omului privind libertatea de exprimare, la care Republica Moldova este parte.

Este necesar ca orice persoană, care intenţionează să desfăşoare o întrunire, să notifice în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării întrunirii. În declaraţia prealabilă se indică numele sau (în cazul unei persoane juridice) denumirea juridică a organizatorului, datele de contact, scopul întrunirii, locul, data, ora începerii şi durata întrunirii, traseele în cazul în care intenționează să desfășoare un marș (după caz), forma de desfăşurare a întrunirii, numărul aproximativ de participanţi, serviciile solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale. Autoritatea administraţiei publice locale înregistrează declaraţia prealabilă şi eliberează organizatorului o copie cu numărul, data şi ora de înregistrare a declaraţiei.

De asemenea organizatorul întrunirii are și obligaţii:

– să desfăşoare întrunirea doar în forma, în locul şi în termenul indicat în declaraţia prealabilă şi să nu admită abateri semnificative de la acestea;

–  să desemneze un coordonator al întrunirii şi să comunice, în timp util, autorităţii administraţiei publice locale numele acestuia;

–  organizatorul poate să creeze un aparat propriu de menţinere a ordinii în timpul desfăşurării întrunirii, ai cărui membri vor purta însemne distinctive pentru a fi uşor identificaţi.

Cel mai important este comunicarea între cei trei subiecți: organizator, responsabilul din parte autorităţii administraţiei publice locale și a organelor de menținere a ordinei publice pentru prevenirea provocărilor.

Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a crea toate condiţiile pentru desfăşurarea paşnică a întrunirii. În acest scop administraţia publică locală informează în timp util unităţile din subordine şi dispune luarea tuturor măsurilor necesare bunei desfăşurări a întrunirii, inclusiv va emite un act administrativ în acest sens, în condiţiile în care organizatorul s-a conformat procedurii de solicitare a acestui serviciu.

 1. În contextul întrebării anterioare, ce ne puteți spune despre platforma intruniri.chisinau.md?

Aplicația web pentru întrunirile publice http://intruniri.chisinau.md/ a fost elaborată și pilotată în anul 2010 pe baza unui concept dezvoltat de un grup format din reprezentații Primăriei municipiului Chișinău, Poliției și CReDO. Aplicația personalizată este proprietatea Primăriei municipiului Chișinău și este funcțională începând din anul 2011.

Platforma electronică http://intruniri.chisinau.md/ este un instrument complementar în procesul de înregistrare a notificărilor și înlocuieşte o procedură mai anevoioasă de circulaţie a informaţiei, care funcţiona anterior. Utilitatea principală a acesteia constă în transmiterea rapidă a informaţiilor cu privire la notificările/declarațiile prealabile înregistrate pentru desfășurarea întrunirilor publice. Prin intermediul platformei, inspectoratele de poliţie, împreună cu alte servicii responsabile de asigurarea condiţiilor pentru întrunirile publice, primesc instantaneu toate datele necesare, imediat ce actele respective au fost înregistrate. Toate informaţiile publice cu privire la întrunirile notificate sunt puse şi la dispoziţia publicului larg, on-line.

Aplicația a ușurat și dinamizat procedura de comunicare a informației privind întrunirile dintre Primărie, forțele de ordine și alte instituții implicate. Astfel, atât autoritățile, cât și organizatorii de întruniri au o imagine clară a planului de întruniri publice din municipiul Chișinău și pot verifica disponibilitatea spațiilor publice pentru ziua și ora dorită.Una dintre opţiunile aplicaţiei este şi notificarea on-line a întrunirilor, dar aceasta nu înlocuieşte procedura tradiţională şi are deocamdată un rol strict informativ.

Din anul 2011 și până în prezent site-ul http://intruniri.chisinau.md/ a avut 25.213 de utilizatori unici cu o medie anuală de 3.602 utilizatori. Cele mai multe accesări au fost efectuate din Republica Moldova cu o pondere de 88,61% din toți utilizatorii și 93,12% din toate sesiunile de accesare. De asemenea, aplicația a fost accesată din România, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, Rusia, Brazilia, Germania și Olanda.

Autoritățile publice au acces, în regim securizat, la declarațiile prealabile și alte documente relevante (dispoziții ale primarului) referitoare la fiecare întrunire declarată. Datorită accesibilității publice a informației de pe site, a fost și este asigurată transparența și publicitatea procesului de organizare a întrunirilor publice.

 1. Protestele tot sunt un tip de întrunire și sunt permise atâta timp cât nu se încalcă art. 8 din Legea privind întrunirile nr. 26 din 22.02.2008. Așa zisele proteste „japoneze” în care lumea se află la locul de muncă, își desfășoară activitatea în mod obișnuit, dar are legată la braț o panglică în semn de protest, ar fi posibile la noi? Ce părere aveți în general despre proteste?

Într-adevăr, prevederile art. 8 din Legea nr. 26 din 22.02.2008 „Privind întrunirile” interzic întrunirile prin care se urmăreşte:

– îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;

– incitarea la discriminare sau violenţă publică;

– subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvârşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora.

Referitor la protestele japoneze, vreau să menționez că acestea sunt o formă de a protesta inteligent. Organizatorul cu efort minim poate să-și atingă scopul dorit, iar productivitatea și economia instituției, întreprinderii etc. unde muncesc angajații care protestează nu va avea de suferit. Vreau să mai atenționez că nu contează forma protestului, contează ca acesta să se desfășoare în cadrul legal, ca în urma acestuia organizatorul și participanții să obțină schimbarea pe care și-o doresc. Până la urmă contează rezultatul final.

Într-un stat democratic, protestele sunt o formă de exprimare liberă asupra unei probleme sociale sau politice. Poporului/cetățenilor le revine rolul principal în procesul de luare a deciziei, rolul administraţiei publice locale, în ansamblul său, fiind de a-i servi în mod egal și imparțial pe toți actorii/doritorii de a desfășura întruniri. În cazul crizelor economice și/sau politice, generând mobilizarea maselor pentru apărarea intereselor personale și/sau naționale, protestul devine o formă democratică de manifestare a opiniei publice.

 1. Cum a schimbat COVID-19 activitatea Dumneavoastră și ce greutăți ați avut de înfruntat la locul de muncă?

Sigur că au parvenit schimbări în activitatea domeniului pe care îl gestionez  și în acest sens a fost emisă Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică cu privire la desfășurarea întrunirilor în masă și în speță prevederile art. 22 din Hotărârea respectivă care stipulează „că se permite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor, sau a altor locuri cu risc sporit de infecție”. Până aici e totul bine, dar nu este reglementat cui trebuie de prezentat lista respectivă și cine este responsabil de datele cu caracter personal din această listă.

Consider că lista de evidență epidemiologică a evenimentului trebuie să fie elaborată de către organizator și să demonstreze reprezentantului APL și forțelor de ordine publică existența acesteia, dar aceasta să fie păstrată de organizator. În cazul în care cineva dintre participanți, timp de 14 zile, s-a infectat cu COVID-19 lista respectivă urmează să fie prezentată la solicitarea Centrului de Sănătate Publică.

Totodată, vreau să menționez că întrunirea cea mai inteligentă pe timp de pandemie și sub aspectul respectării normelor cadrului legal au desfășurat-o cei de la HoReCa. Au protestat 12 grupe a câte 49 participanți în grup, cu respectarea distanței sociale, cu purtarea măștilor, iar distanța între grupuri era de 8 metri. În total au participat circa 500 persoane. Aș sugera celora, care intenționează să desfășoare întruniri în spații publice, în perioada pandemiei, să ia exemplul acestora.

 1. Lucrați fără zile de odihnă. Ce întruniri sunt planificate pentru luna septembrie?

Una din atribuțiile mele de serviciu este monitorizarea întrunirilor în timpul orelor de lucru, în afara acestora, în week-end sau în perioada sărbătorilor Naționale, de aceea mă odihnesc foarte rar în dependență de întruniri solicitate pentru zilele de odihnă.

Pentru luna septembrie, reprezentații partidelor politice au solicitat desfășurarea întrunirilor cu caracter electoral în diverse locuri publice din sectoarele municipiului Chișinău. Acest lucru îl puteți vizualiza chiar pe patforma electronică http://intruniri.chisinau.md/.

 

 1. Cum arată pentru Dumneavoastră sufletul Limbii Române?

Sufletul limbii române pentru mine reprezintă neamul, țara, patriotismul, istoria și glia mănoasă a acestui plai. Limba Română este icoana în care este întruchipat omul (țăranul), dascălul, poetul, actorul, cântărețul, ciobanul, cimpoiul și vatra strămoșească. În primul rând țăranul pentru că de truda dânsului, de bogăția mănoasă a acestui pământ, de belșugul obținut depind toți cei enumerați și prin urmare va dăinui și sufletul Limbii Române.

Sufletul Limbii Române suntem noi toți cei care vorbim această limbă, o cântăm, o scriem.

 

 1. Care sunt trei realizări cu care vă mândriți în mod deosebit?

Am întemeiat o familie frumoasă pe care mi-am dorit-o, îmi iubesc nespus de mult soția, care mă susține în tot ce fac și împreună avem trei copii și o nepoțică.

O altă realizare sunt cele două cărți de versuri scoase de sub tipar „Cântecul refrenul vieții”, „Cred în steaua dragostei” și cele șase albume de muzică înregistrate în studio: „Buchetul iubirii”, „Viața-i un mister”, „O viață nu-i de-ajuns pentru iubire”, „Două inimi și-o iubire”, „Cred în steaua dragostei”, „Tangoul anilor trecuți”, care în total conțin peste 60 de piese muzicale.

Cea de a treia realizare este în domeniul administrației publice locale în care activez, determinată fiind de exigență și dedicație. Experiența profesională a fost obținută prin implicarea activă în asigurarea bunei desfășurări a fiecărei întruniri publice, pe care am avut posibilitatea s-o monitorizez. Am reușit împreună cu colegii de la Poliție și CREDO să elaborăm și să lansăm platforma electronică http://intruniri.chisinau.md/ a Primăriei municipiului Chișinău în scopul sporirii transparenței în gestionarea întrunirilor publice.

 1. Care sfaturi oferite de părinți vă servesc drept motto în viață și în activitate?

Părinții mi-au dat un sfat, în viață este important ca omul să fie onest. De aceea consider că în viață, în activitate – onestitatea face diferența.

 1. Runda întrebărilor blitz:

– Lucrul cel mai important într-un om?

BUNUL SIMȚ.

– Imaginea cu care vi se asociază cuvântul „Poezie”?

Cu EMINESCU, cu MURMUR de IZVOR.

– Imaginea cu care vi se asociază cuvântul „Muză”?

Cu FEMEIA IUBITĂ.

Dacă soție, atunci…frumusețe, tandrețe și dragoste.

Dacă copii, atunci…împlinire sufletească și continuitatea neamului.

 

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here