Discriminarea persoanelor cu dizabilități de către persoanele cu abilități depline mai continuă să fie o problemă gravă a realității noastre.

Persoanele‌ ‌cu‌ ‌dizabilități‌ ‌sunt‌ ‌oameni‌ ‌cu‌ ‌familie,‌ ‌lucru,‌ ‌ocupație,‌ ‌probleme‌ ‌și‌ ‌bucurii.‌ ‌Deși‌ ‌prezența‌ ‌dizabilității‌ ‌este‌ ‌o parte‌ ‌din‌ ‌viața‌ ‌lor,‌ ‌asta‌ ‌nu‌ ‌înseamnă‌ ‌că‌ ‌ea‌-l ‌determină‌ ‌pe‌ ‌om‌ ‌ca‌ ‌personalitate.‌ Persoanele respective pot fi rănite prin cuvânt, prin comportament sau prin lipsa dorinței de a le accepta, mulți angajatori refuzând să le ofere acestor persoane posibilitatea de a munci în compania lor.

Despre problema discriminării, manifestările ei și cum să ne comportăm în interacțiunea cu aceste persoane vă propunem să aflați din interviul realizat cu Victoria Boțan – specialistă în Comunicare și Relații Publice în cadrul AO „MOTIVAȚIE”.

Menționăm că AO „MOTIVAȚIE” este un adevărat luptător, obținând rezultate frumoase, inclusiv în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități.

ALO, CAPITALA: ‌‌În‌ ‌anul‌ ‌2020‌ ‌AO‌ ‌„MOTIVAȚIE”‌ ‌a‌ ‌lansat‌ ‌o‌ ‌broșură,‌ ‌care‌ ‌ venea‌ ‌să-i‌ ‌ajute‌ ‌pe‌ ‌părinți‌ ‌în‌ ‌dialogul‌ ‌cu‌ ‌copiii‌ ‌lor‌ ‌despre‌ ‌ persoanele‌ ‌cu‌ ‌dizabilități.‌ ‌Care‌ ‌ar‌ ‌fi‌ ‌câteva‌ ‌sfaturi‌ ‌pentru‌ ‌un‌ ‌părinte,‌ ‌atunci‌ ‌când‌ ‌explică‌ ‌copilului‌ ‌său‌ ‌acest‌ ‌ fenomen?‌ ‌

VICTORIA BOŢAN: „Deseori, când mergeam pe stradă, mă confruntam cu situația în care părintele nu știa cum să-i vorbească copilului său despre oamenii cu dizabilități (la întrebarea „De ce tanti merge așa?”). Fie că acesta se sfia să o facă în fața mea sau îmi spunea jenat că nu știe ce să-i răspundă copilului ca să nu mă ofenseze. De fapt, răspunsul este foarte simplu și rolul părintelui ar fi să nu mascheze problema, să nu fugă de ea, dar să-i explice copilului totul așa cum este, cu vorbe simple, dar clare pentru el. Părinții trebuie să înțeleagă ce este dizabilitatea și să reacționeze adecvat. Acest fapt va influența pozitiv comportamentul și gândirea copilului.

Astfel, pentru a veni în suportul părinților, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a realizat un sondaj de opinie în rândul persoanelor cu dizabilități, dar și a părinților, pentru a afla ce cred ei despre acest subiect și să vină cu recomandări bazate pe propria experiență. La sondaj au participat 39 de respondenți din Republica Moldova, majoritatea cu vârsta cuprinsă între 26 – 35 ani. O bună parte din respondenți (80 %) sunt din mediul urban. Jumătate din respondenți sunt persoane cu dizabilități, iar peste 65 % din ei sunt părinți. Așa a apărut Broșura‌ ‌pentru‌ ‌părinți‌ ‌„Cum le vorbim copiilor despre dizabilitate?”, care oferă părinților explicații simple și clare privind limbajul corect și cel greșit despre dizabilitate, inclusiv cum să-i explici copilului diferitele forme de dizabilitate.

Vă îndemn să accesați această broșură și să vedeți sfaturile părinților cu și fără dizabilități:

https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Bro%C8%99ur%C4%83%20pentru%20p%C4%83rin%C8%9Bi.pdf

ALO, CAPITALA: ‌‌S-au‌ ‌lansat‌ ‌de‌ ‌atunci‌ ‌și‌ ‌alte‌ ‌materiale?‌ ‌

VICTORIA BOŢAN: „Da, am elaborat 3 materiale informative în format ușor de citit și ușor de înțeles pentru combaterea violenței față de persoanele cu dizabilități, printre care un material de informare pentru autorități, societate și persoanele cu dizabilități. De asemenea, am elaborat un material despre dreptul la vot al persoanelor cu dizabilități: ce înseamnă alegeri incluzive și care sunt beneficiile pentru o persoană cu dizabilități în ziua alegerilor. Toate aceste ‌materiale‌ ‌informative‌ ‌le‌ ‌găsiți‌ pe‌ ‌site-ul‌ ‌Asociației‌ ‌„MOTIVAȚIE”‌ ‌din‌ ‌Moldova în linkul de mai jos.‌ ‌

https://motivatie.md/index.php?pag=page&id=1205&l=ro

ALO, CAPITALA: ‌‌Sunteți‌ ‌și‌ ‌jurnalistă.‌ ‌Care‌ ‌ar‌ ‌fi‌ ‌scopul‌ ‌unui‌ ‌jurnalist?‌ ‌

VICTORIA BOŢAN: ‌„În opinia mea, un jurnalist bun trebuie să-și facă munca responsabil, să fie un adevărat profesionist în domeniu și, în special, în lucrul cu oamenii, să lucreze pentru oameni și să aibă dorința să-i ajute prin materialele sale, să schimbe lucrurile spre bine în țara sa.”

ALO, CAPITALA: Ce‌ ‌trebuie‌ ‌să‌ ‌știe‌ ‌persoanele‌ ‌cu‌ ‌dizabilități‌ ‌despre‌ ‌angajare‌ ‌și‌ ‌ce‌ ‌avantaje‌ ‌are‌ ‌angajatorul?‌ ‌

VICTORIA BOŢAN: ‌„Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, pe care o reprezint, este una dintre cele mai active organizații nonguvernamentale din Moldova în domeniul dizabilității. Avem 20 ani de experienţă. MOTIVAȚIE a fost creată de o echipă de entuziaști (persoane cu dizabilități și persoane cu abilități depline) pentru a sprijini procesul de integrare în societate a persoanelor cu dizabilități fizice. Una dintre direcțiile noastre de bază ca ONG este Programul Angajare Asistată, dar monitorizarea și promovarea asigurării accesibilității la nivel de infrastructură este pentru persoanele cu dizabilități.

Procesul de angajare asistată cuprinde mai multe etape, care îl ajută pe beneficiar să se încadreze la un post de muncă, să-și dezvolte anumite abilități și să-și păstreze acest loc de muncă. De la inițierea pilotării și promovării Programului Angajare Asistată – până la moment, peste 280 de persoane au fost angajate și au devenit independente financiar. Peste 55 de tineri cu dizabilități au fost asistați să se înscrie la cursuri și au obținut o profesie.

Dacă vorbim despre rezultatele noastre pentru 2020, din numărul de 62 de beneficiari admiși în Programul Angajare Asistată, 46 de persoane cu dizabilități au fost angajate în câmpul muncii, iar 12 tineri cu dizabilități – înscriși la studii și cursuri profesionale. Cel puțin 304 reprezentanți ai companiilor (70 dintre acestea sunt companii noi) au fost contactați pentru a oferi locuri de muncă persoanelor cu dizabilități. Dintre ele, 41 de companii au oferit locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, iar 10 instituții publice au fost accesibilizate în urma monitorizării, informării, sesizării și responsabilizării autorităților.

Pentru a fortifica procesul de angajare asistată, noi mergem pe 3 direcții concomitent: capacitarea specialiştilor de la ANOFM/alte ONG-uri, sensibilizarea angajatorilor și încurajarea persoanelor cu dizabilități să fie mai active ca să în vețe și să muncească.

Angajarea persoanelor cu dizabilități constituie un beneficiu major nu doar pentru persoana cu dizabilități, care devine mai independentă financiar și duce un trai decent, dar și un beneficiu pentru angajator, dar și stat. Angajarea sparge așa stereotipuri sociale precum că o persoană cu dizabilități este inaptă de muncă, că are nevoie tot timpul de ajutorul cuiva, că productivitatea ei este redusă. Uneori, atunci când avem instruiri cu angajatorii, persoanele cu dizabilități angajate cu suportul nostru, merg cu noi în regiuni şi sensibilizează angajatorii prin povestea sa de angajare, vorbesc despre provocările prin care au trecut, dar și cum au reușit să le soluționeze.”

ALO, CAPITALA: ‌‌Ați‌ ‌publicat‌ ‌un‌ ‌articol‌ ‌despre‌ ‌cum‌ ‌să‌ ‌scriem‌ ‌corect,‌ ‌abordând‌ ‌tema‌ ‌persoanelor‌ ‌cu‌ ‌nevoi‌ ‌speciale.‌ ‌Cum‌ ‌am‌ ‌putea‌ ‌spune‌ ‌cu‌ ‌alte‌ ‌cuvinte‌ ‌sintagma‌ ‌„persoane‌ ‌cu‌ ‌ dizabilități”?‌ ‌

VICTORIA BOŢAN: „Anul‌ ‌trecut‌ ‌am‌ ‌publicat‌ ‌un‌ ‌flyer‌ ‌pentru‌ ‌presă‌ ‌„Cum‌ ‌scriem‌ ‌corect‌ ‌despre‌ ‌persoanele‌ ‌cu‌ ‌dizabilități”,‌ ‌pentru‌ ‌că‌ ‌am‌ ‌sesizat‌ ‌că‌ ‌această‌ ‌problemă‌ ‌rămâne‌ ‌din‌ ‌păcate‌ ‌a‌ ‌fi‌ ‌una‌ ‌actuală‌ ‌pentru‌ ‌presa‌ ‌din‌ ‌RM.‌ ‌Chiar‌ ‌și‌ ‌în‌ ‌inteviurile‌ , pe‌ ‌care‌ ‌le‌ ‌ofeream‌ ‌presei‌ eu sau ‌colegii‌ ‌mei‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌„MOTIVAȚIE”. Sesizam‌ ‌că‌ ‌încă‌ ‌sunt‌ ‌folosite‌ ‌expresii‌ ‌care‌ ‌deranjează,‌ ‌precum:‌ ‌„mai‌ ‌triști‌ ‌ca‌ ‌noi”,‌ ‌„persoane‌ ‌ținuite‌ ‌la‌ ‌pat/în‌ ‌scaun‌ ‌rulant”.‌ ‌Cel mai corect ar fi de spus în situația dată – persoană utilizatoare de scaun rulant sau care foloseşte un echipament asistiv.

Materialul‌ ‌integral‌ ‌îl‌ ‌găsiți‌ ‌în‌ ‌linkul‌ ‌de‌ ‌mai‌ ‌jos:‌ ‌

https://motivatie.md/media/images/Etica_comunicarii/Cum%20scriem%20corect%20despre%20persoanele%20cu%20dizabilitati.pdf

Fiecare‌ ‌om‌ ‌este‌, ‌în‌ ‌primul‌ ‌rând‌, ‌o‌ ‌personalitate,‌ ‌chiar‌ ‌dacă‌ ‌poate‌ ‌avea‌ ‌necesități‌ ‌specifice.‌ ‌În‌ ‌comunicare,‌ ‌este important să atragem‌ ‌atenția‌ ‌în‌ ‌primul‌ ‌rând‌ ‌la‌ ‌om,‌ ‌nu‌ ‌la‌ ‌dizabilitatea‌ ‌acestuia.‌ ‌Înainte‌ ‌de‌ ‌a-i‌ ‌oferi‌ ‌cuiva‌ ‌ajutor,‌ ‌întreabă-l‌ ‌dacă‌ ‌are‌ ‌nevoie‌ ‌de‌ ‌acesta‌ ‌și‌ ‌în‌ ‌ce‌ ‌formă.‌ ‌Dacă‌ ‌persoana‌ ‌cu‌ ‌dizabilități‌ ‌singură‌ ‌te-a‌ ‌rugat‌ ‌să-i‌ ‌oferi‌ ‌ajutor,‌ ‌trateaz-o‌ ‌amabil‌ ‌și‌ ‌cu‌ ‌respect.‌ ‌Pentru‌ ‌această‌ ‌persoană‌ ‌ajutorul‌ ‌nu‌ ‌este‌ ‌un‌ ‌motiv‌ ‌de‌ ‌jenă‌ ‌sau‌ ‌de‌ ‌milă.‌ ‌În‌ ‌discuție‌ ‌cu‌ ‌o‌ ‌persoană‌ ‌cu‌ ‌dizabilități,‌ ‌adresează-te‌ ‌ei‌; ‌nu‌ ‌celui‌ ‌care‌ ‌o‌ ‌supraveghează/ajută/însoțește.‌ ‌

Persoanele‌ ‌cu‌ ‌dizabilități‌ ‌sunt‌ ‌oameni‌ ‌cu‌ ‌familie,‌ ‌lucru,‌ ‌ocupație,‌ ‌probleme‌ ‌și‌ ‌bucurii.‌ ‌Deși‌ ‌prezența‌ ‌dizabilității‌ ‌este‌ ‌parte‌ ‌din‌ ‌viața‌ ‌lor,‌ ‌asta‌ ‌nu‌ ‌înseamnă‌ ‌că‌ ‌ea‌ ‌determină‌ ‌pe‌ ‌om‌ ‌ca‌ ‌personalitate.‌ ‌Nu‌ ‌crea‌ ‌din‌ ‌acești‌ ‌oameni‌ ‌eroi‌ ‌sau‌ ‌victime!‌ ‌Orice‌ ‌persoană‌ ‌vrea‌ ‌să‌ ‌fie‌ ‌tratată‌ ‌cu‌ ‌respect‌ ‌și‌ ‌demnitate!‌”

ALO, CAPITALA: ‌‌Fiecare‌ ‌dintre‌ ‌noi‌ ‌are‌ ‌una‌ ‌sau‌ ‌câteva‌ ‌motivații,‌ ‌care‌ ‌îl‌ ‌ajută‌ ‌să‌ ‌lupte‌ ‌în‌ ‌viață.‌ ‌Care‌ ‌este‌ ‌motivația‌ ‌Dumneavoastră?‌ ‌

VICTORIA BOŢAN: „Foarte‌ ‌multe‌ ‌persoane‌ ‌mi-au‌ ‌spus‌ ‌că‌ ‌sunt‌ ‌o‌ ‌luptătoare‌ ‌în‌ ‌viață,‌ ‌însă‌ ‌eu‌ ‌mă‌ ‌percep‌ ‌ca‌ ‌fiind‌ ‌o‌ ‌persoană‌ ‌fericită,‌ ‌fiindcă‌ ‌știu‌ ‌cum‌ ‌să-mi‌ ‌valorific‌ ‌abilitățile,‌ ‌îmi‌ ‌cunosc‌ ‌scopurile‌ ‌și‌ ‌merg‌ ‌direct‌ ‌spre ‌țintă,‌ ‌fără‌ ‌ocolișuri.‌ ‌Motivația‌ ‌mea‌ ‌principală‌ ‌e‌ ‌dorința‌ ‌să‌ ‌mă‌ ‌bucur‌ ‌de‌ ‌viață‌ ‌și‌ ‌să‌ ‌ajut‌ ‌pe‌ ‌alți‌ ‌oameni‌ ‌să‌ ‌o‌ ‌facă.‌ ‌În‌ ‌fiecare‌ ‌zi‌ ‌ne‌ ‌oferă‌ ‌noi‌ ‌oportunități,‌ ‌este‌ ‌important‌ ‌să‌ ‌nu‌ ‌ne‌ ‌fie‌ ‌frică‌ ‌să‌ ‌facem‌ ‌primul‌ ‌pas‌ ‌și‌ ‌să‌ ‌încercăm‌ ‌ceva‌ ‌nou.‌ ‌Fiecare‌ ‌victorie‌ ‌nouă‌ ‌din‌ ‌viața‌ ‌mea‌ ‌a‌ ‌început‌ ‌de‌ ‌fapt‌ ‌cu‌ ‌o‌ ‌provocare.‌„

ALO, CAPITALA: Care‌ ‌sfaturi‌ ‌părintești‌ ‌vă‌ ‌servesc‌ ‌drept‌ ‌motto‌ ‌în‌ ‌activitate‌ ‌și‌ ‌în‌ ‌viață?‌ ‌

VICTORIA BOŢAN: „Pentru‌ ‌mine‌ ‌a‌ ‌fost‌ ‌mereu‌ ‌un‌ ‌exemplu‌ ‌bunica.‌ ‌Ea‌ ‌a‌ ‌fost‌ ‌cea‌ ‌care‌ ‌mi-a‌ ‌dăruit‌ ‌dragoste‌ ‌necondiționată‌ ‌și‌ ‌m-a‌ ‌învățat‌ ‌să‌ ‌mă‌ ‌apreciez‌ ‌așa‌ ‌cum‌ ‌sunt,‌ ‌fără‌ ‌să‌ ‌mă‌ ‌complexez‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌faptul‌ ‌că‌ ‌am‌ ‌o‌ ‌dizabilitate‌ ‌fizică,‌ ‌să‌ ‌mă‌ ‌consider‌ ‌mereu‌ ‌la‌ ‌egal‌ ‌cu‌ ‌ceilalți,‌ ‌să‌ ‌știu‌ ‌cum‌ ‌să-mi‌ ‌apăr‌ ‌drepturile.‌ ‌Ea‌ ‌m-a‌ ‌învățat‌ ‌prin‌ ‌propriul‌ ‌exemplu‌ ‌că‌ ‌trebuie‌ ‌să‌ ‌tratez‌ ‌oamenii‌ ‌din‌ ‌jurul‌ ‌meu‌ ‌cu‌ ‌dragostea‌ ‌și‌ ‌bunătate,‌ ‌fiindcă‌ ‌aceasta‌ ‌mereu‌ ‌se‌ ‌întoarce‌ ‌înzecit‌ ‌în‌ ‌viața‌ ‌ta‌, ca‌ ‌un‌ ‌bumerang.”‌

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.