Din prima sursă: INTERVIU cu Rodica GUŢU – şef DGETS

0
2150
INTERVIU cu Rodica GUŢU, şef, Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău

De ce nu sunt reglementate taxele în grădiniţele de copii  unde există Asociaţii de Părinţi? În unele grădiniţe se încasează taxe de peste 1000 de lei, cazul „Lăstăraş”, iar în altele doar 200 de lei?

În temeiul art. 135, alin. (3) Codul educaţiei: „Personalului didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere din învăţământ îi este interzisă primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, studenţilor, familiilor acestora, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor”.

Concomitent, art. 138, alin. (1), lit. f): „Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor  au dreptul: […] f) să înfiinţeze asociaţii filantropice ale părinţilor, având ca scop principal contribuirea la dezvoltarea instituţiei de învăţământ”.

Respectiv, asociaţiile obşteşti pot fi înfiinţate doar în scopul de a contribui la dezvoltarea instituţiilor de învăţământ. Prin urmare, activitatea asociaţiilor obşteşti trebuie să fie monitorizată de către organele abilitate.

Astfel, nu este în competenţa DGETS a Consiliului municipal Chişinău să monitorizeze activitatea asociaţiilor obşteşti.

Totodată, conform art. 6, alin. (7), lit. a) – h) Codul de etică al cadrului didactic prevede că: „În relaţiile cu elevii/copiii, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare respectă şi aplică următoarele norme de conduită: […] (7) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupţiei cum ar fi:

 1. primirea sau solicitarea de la elevi, părinţi, asociaţiile părinteşti (sau orice altă formă de organizare a părinţilor) a unor foloase materiale şi alte avantaje necuvenite (sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora;
 2. iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la elevi, părinţi sau asociaţii ale părinţilor (orice altă formă de organizare a părinţilor) a unor foloase materiale şi alte avantaje necuvenite;
 3. impunerea de manuale care nu sunt incluse în Schema de închiriere şi/sau a materialelor didactice auxiliare;
 4. impunerea unor activităţi extracurriculare contra plată, cadouri sau altor favoruri;
 5. fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, alte foloase materiale sau avantaje necuvenite;
 6. traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare;
 7. servicii educaţionale cu plată oferite elevilor, copiilor cu care interacţionează direct la clasă”.

În context, reiterez că în scopul respectării legislaţiei în vigoare şi a prevenirii colectării ilicite de bani în instituţiile de învăţământ DGETS a Consiliului municipal Chişinău a elaborat un plan de acţiuni în vederea informării, prevenirii şi combaterii actelor de corupţie în instituţiile de educaţie timpurie din municipiul Chişinău.

Astfel, pentru luna ianuarie 2019 DGETS şi-a propus următoarele activităţi:

 • Şedinţă cu conducătorii instituţiilor de educaţie timpurie privind reactualizarea cadrului normativ şi legislativ de combatere şi prevenire a colectărilor ilicite de bani, a corupţiei în instituţiile de educaţie timpurie: Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837- XIII din 17.05.1996, Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, scrisoarea Ministerului Educaţiei nr. 02/13 – 856 din 29.09.2010;
 • Control tematic: „Respectarea corectitudinii înmatriculării copiilor în instituţiile de educaţie timpurie conform platformei on-line: http://egradinita.md/;
 • Chestionarea anonimă a părinţilor privind formatul parteneriatului cu familia;
 • Transferul întrebărilor şi răspunsurilor de sistem şi proces la Call-Centru trecute într-un sistem on-line al DGETS (ex. pag. de facebook etc.).

La ce etapă se află eScoala.md? Aţi putea să ne spuneţi când va fi lansat?

– Platforma va fi funcţională în noul an de studii 2019-2020. La momentul actual, grupul de lucru a elaborat caietul de sarcini. La data de 09.01.2019 procedura de achiziție publică a fost publicată pe platforma M-Tender pentru desfășurarea concursului. Preconizăm aşadar lansarea sistemului în anul curent. Date concrete se vor cunoaște după desfășurarea procedurii de achiziție.

Ce s-a întâmplat cu cei 66 de directori de grădiniţe care nu au respectat Regulamentul e – grădinița (după auditul Primarului general interimar, Dl Ruslan Codreanu)? Au avut loc schimbări sau aplicate sancţiuni?

– Acţiunile întreprinse în vederea punerii în aplicare a sistemului on-line de înscriere a copiilor în instituţiile de educaţie timpurie de către Secţia Management Preşcolar sunt următoarele:

– Consiliul de Administraţie al DGETS (21.11.2018) – chestiunea  ,,Cu privire la realizările şi problemele identificate în rezultatul implementării Regulamentului de evidenţă şi înmatriculare a copiilor în instituţiile de învăţământ preşcolar ”;

– Şedinţa cu directorii IET- aceeaşi chestiune;

– Desfăşurarea, în perioada  28.11 – 14-12.2018 a controlului special cu referire la unele lacune depistate în procesul de înscriere a copiilor în 65 IET (ordinul DGETS nr. 1737 din 30.11.2018);

Urmare a notelor prezentate de către directorii vizaţi (în mare parte fiind identificate motive tehnice), a controlului special Secţia Management Preşcolar, Secţia Informate şi Relaţii cu Comunitatea, de comun cu consilierul Primarului General interimar, au desfăşurat sesiuni de formare a conducătorilor din două sectoare (Ciocana, Râşcani) cu genericul „Înmatricularea copiilor în instituţiile de educaţie timpurie în baza platformei on-line în perioada ianuarie-decembrie 2018 – probleme, realizări, perspective”. Formările urmează să fie desfăşurate şi în celelalte trei sectoare.

Ulterior s-a constatat că practic toţi conducătorii au procesat listele de înscriere a copiilor.

Câţi bani alocă Statul pentru studiile unui copil de grădiniţă/şcoală/liceu?

– Statul a alocat pentru fiecare elev ponderat în anul 2018 –  10 445 lei, iar din anul 2019 suma constituie 11 218 lei. Respectiv, pentru fiecare copil de grădiniţă în anul 2018 au fost alocaţi  – 17 818 lei, în anul 2019  sunt preconizaţi – 20 037 lei.

Părintele achită, lunar, în  grădiniţe doar alimentaţia, în sumă de 9,55 bani per/zi, în funcţie de numărul de zile din lună. Alte sume de la părinţi nu sunt percepute, doar în cazul când dumnealor sunt membri ai Asociaţiilor Obşteşti de Părinţi (AOP) şi plătesc cotizaţia de membru în conformitate cu prevederile Legii AOP.

După cum am menţionat anterior, în  art. 135, alin. (3) Codul educaţiei este stipulat în mod expres: „Personalului didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere din învăţământ îi este interzisă primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, studenţilor, familiilor acestora, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor”.

Concomitent, art. 138, alin. (1), lit. f): „Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor  au dreptul: […] f) să înfiinţeze asociaţii filantropice ale părinţilor, având ca scop principal contribuirea la dezvoltarea instituţiei de învăţământ”.

Respectiv, asociaţiile obşteşti pot fi înfiinţate doar în scopul de a contribui la dezvoltarea instituţiilor de învăţământ. Prin urmare, activitatea asociaţiilor obşteşti trebuie să fie monitorizată de către organele abilitate şi nu este în competenţa DGETS a Consiliului municipal Chişinău să monitorizeze activitatea asociaţiilor obşteşti.

Câte grădiniţe noi vor fi deschise în mun. Chişinău în anul 2019?

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău a întreprins un şir de acţiuni pentru redresarea situaţiei în scopul satisfacerii cerinţelor cetăţenilor, oferindu-le locuri în instituţiile de educaţie timpurie.

În temeiul deciziilor Consiliului municipal Chişinău în perioada anilor 2013-2018 au fost retrocedate municipalităţii 13 (treisprezece) instituţii de educaţie timpurie (nr.13, 28, 73, 37, 79, 137, 143, 157, 166, 174, 186, 198, 212), care în anii 1990 au fost date în locaţiune şi nu au fost utilizate conform destinaţiei.

În ultimii 5 (cinci ani), s-au redeschis 5 (cinci) instituţii de  educaţie timpurie (anul 2013 – IET nr.73 sl Centru – 5 grupe cu 149 copii;  2014 – IET nr.137 – 11 grupe cu 285 copii sl Râşcani;  2015 – IET nr.13 sl Râşcani – 8 grupe cu 201 copii; 2015IET nr.157 sl Buiucani – 7 grupe 257 copii; 2017 – IET nr.133 sl Centru (după reparaţie capitală) – 6 grupe pentru 120 copii.

Au fost reparate şi redeschise (în 2015, 2016, 2017, 2018) 56 grupe în grădiniţele nr.6, 7, 13,  38, 40, 44, 91, 103, 104, 112, 122, 124, 116, 119, 133, 137, 145, 146, 150,153, 157, 165, 174, 179, 181,184, 201 Durleşti, şc. pr. gr. nr. „Antonin Ursu”. Astfel, în cele 56 grupe, în total au fost înmatriculaţi circa 1600 copii.

*În anul 2017 a fost efectuată reparaţia şi redeschiderea a  30 grupe de vârstă:

sl Botanica – IET nr.153 – 1, nr.112 – 3, 103 – 1 – 5 grupe;

sl Buiucani – IET nr.116 – 2, nr.119 – 2, nr.157 – 1,  nr.201D – 1, şc. pr. gr. „Antonin Ursu”  – 3, nr.145 – 2,  – 11 grupe;

sl Centru – IET nr. 6  – 1, nr.7  – 1, nr.133 – 4 – 6 grupe;

sl Ciocana – IET – 0 grupe

sl Râşcani – IET nr.13 – 2,  nr.38 – 3, nr.137 – 3 – 8 grupe.

 

*În anul 2018 a fost efectuată reparaţia şi redeschiderea a  26 grupe de vârstă în:

sl Botanica – IET nr.40 – 1, nr.44 – 2,  nr.91 – 1, nr.112 – 2, nr.124 – 2,  nr.165 – 2  – 10 grupe;

sl Buiucani – IET nr.145 – 2, nr.119 – 2, nr.157 – 2  – 6 grupe;

sl Centru – IET nr.133 – 1 – 1 grupă;

sl Ciocana – IET – 0 grupe

sl Râşcani – IET nr.13 – 2,  nr.38 – 3, nr.137 – 2, 150 – 2 – 9 grupe.

La 29.12.2017 şi-a reluat activitatea IET nr.133 (sectorul Centru) – 5 grupe pentru 106 copii.

*Astfel, în total, în anii 2017 – 2018 au fost redeschise 56 de grupe.

Preconizăm pentru redeschidere în anul 2019 – 7 instituţii de educaţie timpurie, cu 52 grupe, după cum urmează.

IET nr.198 – sl Ciocana (14 grupe);

IET nr.166 – sl Buiucani (14 grupe);

IET nr.3 – sl Buiucani (6 grupe);

IET nr.48 – sl Buiucani (4 grupe);

IET nr. 79 – sl Botanica (6 grupe);

IET nr. 112 – sl Botanica (bloc suplimentar cu 4 grupe);

LT „Kiril şi Metodiu” – sl Râşcani (bloc cu 4 grupe).

La fel, vor fi redeschise 15 grupe:

sl Botanica: IET nr.168 – 2 grupe, IET nr.181 – 1 grupă; IET nr. 112 – 4 grupe;

sl Centru: IET nr.7 – 1 grupă, IET nr.174 – 2 grupe;

sl Râşcani: IET nr.13 – 2 grupe,  IET nr.38 – 2 grupe, IET nr.108 – 2 grupe, IET nr. 137 – 1 grupă, CPPC „Orfeu” – 2 grupe.

De ce în grădiniţele din mun. Chişinău nu sunt procurate rechizite pentru preşcolari?

– În bugetul instituţiilor de educaţie timpurie sunt prevăzute resurse financiare pentru procurarea rechizitelor de birou. Bunăoară, în anul 2018 în sectorul Buiucani au fost alocate câte 1000-2000 lei pentru fiecare IET. Pentru anul 2019 au fost planificate  2 000 – 3 000 lei. În sectorul Centru, la solicitarea administraţiilor, au fost procurate rechizite în sumă de 32 883 lei pentru IET nr. 6, 7, 53, 73, 92, 133, 156, 167, 174, 226, 227. În celelalte sectoare de asemenea.

La momentul actual, DETS din sectoare pun accentul pe lucrări de reparaţii şi asigurarea instituţiilor cu materiale necesare conform Standardelor minime de dotare a Instituţiei de educație timpurie şi alte acte normative între care reamintim: Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a copiilor de 3-6(7) ani; Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, Ministerului Educaţiei şi Tineretului, 2008; 2018; Standarde de învăţare şi dezvoltare a copiilor de la naştere până la 7 ani, 2010; 2018; Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie, 2010; 2018.

Câte ore pe zi trebuie să petreacă un copil de grădiniţă afară?

– Conform prevederilor Regulamentului sanitar pentru Instituţiile de educaţie timpurie aprobat prin HG nr.211 din 04.11.2016, Cap. VIII, Prevenirea bolilor, secţiunea a III-a „Organizarea regimului zilei şi a activităţilor instructiv-educative”: 209. Regimul zilei trebuie să corespundă particularităţilor de vârstă a copiilor şi a abilităţilor fizice şi psihice în cazul copiilor cu dizabilităţi, să promoveze dezvoltarea armonioasă a acestora şi să cuprindă următoarele elemente principale:

 1. a) primirea de dimineaţă şi gimnastica;
 2. b) somnul de zi;
 3. c) activităţile educaţionale;
 4. d) timpul de servire a meselor;
 5. e) plimbările, jocurile şi distracţiile copiilor în aer liber.
 6. Durata recomandată de plimbări zilnice trebuie să constituie nu mai puţin de 1/3 din programul de activitate (P.170. Durata plimbărilor zilnice în aer trebuie să fie de cel puţin 4 – 4,5 ore şi sunt organizate de 4 ori: la sosire, după ocupaţiile obligatorii, după somnul de zi şi înainte de plecare acasă).

Durata plimbărilor este determinată de către instituţia de educaţie timpurie, în funcţie de condiţiile climatice. La temperaturi ale aerului sub minus 15°C şi viteza vântului de 7 m/s, se recomandă de a reduce durata aflării copiilor la aer liber.

Se recomandă să se organizeze plimbări de 2 ori în zi.

Ce sancţiuni se aplică directorilor de grădiniţă care nu respectă Regulamentul e-grădiniță.md? Câte sancţiuni au fost aplicate până acum? 

– Urmare a examinării chestiunii date s-a constatat nerespectarea atribuţiilor de funcţie întru realizarea prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, art.25 (pct.1), art. 23 pct.2 (b),  Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei  de educaţie timpurie (Ordinul  ME nr. 297 din 22.04.2016), conform Regulamentului de evidenţă,  înscriere  şi  transfer  a copiilor cu vârsta de 0-6/7  ani în  instituţiile  publice de educaţie  timpurie  de tip  general  (educaţie ante preşcolară şi învăţământ preşcolar), special, sanatorial şi complexele  educaţionale  –  şcoli primare  –  grădiniţe din oraşul Chişinău, aprobat la şedinţa  Consiliului de administraţie al DGETS.

În acest context, s-a aplicat sancţiune disciplinară directorilor instituţiilor de educaţie timpurie nr.139 şi nr.151 conform art.206 din Codul Muncii al Republicii Moldova

Când va fi optimizată achitarea bonului de alimentaţie din grădiniţe, astfel încât această procedură să devină simplă şi rapidă, ca achitarea oricărei alte facturi?

– Direcţia generală educaţie, tineret şi sport s-a autosesizat şi la momentul actual se lucrează asupra modalităţilor de optimizare a achitării bonului de alimentaţie în grădiniţele de copii. Pe parcurs, vom reveni la ea şi vom încerca să identificăm soluţii.

În câte grădiniţe veţi renova curţile în anul 2019?

În acest an, în sectorul Râşcani vor fi renovate curţile în IET nr. 47 şi IET 66. În sectorul Centru va fi renovată curtea IET nr. 59 şi pavilioanele în IET nr. 7, 55, 156, 210 şi 227. La Botanica – IET nr. 49. În sectorul Ciocana nu vor fi desfăşurate asemenea lucrări.

Care este salariul unui educator şi al unui ajutor de educator în ziua de astăzi? Vor fi salariile acestora majorate în timpul apropiat?

– Conform noi salarizări, salariul unitar al unui educator constituie 4 640 lei, iar al unui ajutor de educator 2 540 lei (fără grad didactic şi vechime în muncă).

Cum decurge proiectul „Caravana Roboţeilor” pe care l-aţi lansat recent? Ce alte proiecte veţi lansa în timpul apropiat?

– Acest proiect a demarat în luna noiembrie, 2018, ne propunem ca să ajungă în toate grădiniţele de copii. Graţie colaborării Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport cu cei patru parteneri din proiect: BM Centrală „B.P.Hasdeu”, Centrul Academic „M.Eminescu”, Filialele „Transilvania” şi „Târgu Mureş”, până în prezent Caravana Roboţeilor a ajuns în 51 de grădiniţe. Caravana îşi continuă cursul şi în prezent.

De ce nu sunt procurate aspiratoare pentru grădiniţele din municipiu?

– Procurarea oricăror bunuri materiale, inclusiv aspiratoarelor pentru grădiniţele de copii se efectuează în temeiul demersurilor înaintate de conducătorii instituţiilor. Conform demersurilor prezentate în anul 2018, de exemplu, în sectorul Centru, s-au procurat aspiratoare pentru instituţiile de educaţie timpurie nr. 6 (3 999 lei), nr. 46 (6 2266 lei), nr. 133 (2 599 lei).

Câte grădiniţe de copii vor fi termoizolate în 2019?

– Actualmente, cu susţinerea Fondului de eficienţă energetică pentru anii 2019-2020 DGETS a planificat izolarea a 18 instituţii de învăţământ general, 4 din ele fiind instituţii preşcolare.

În câte grădiniţe va fi optimizat sistemul de încălzire în anul 2019?

– În sectorul Râşcani, în 9 instituţii vor fi executate lucrări parţiale. Între acestea, IET nr. 81, 57 şi 56. În sectorul Buiucani, pentru lucrări de  reparaţii capitale în 2019 au fost planificate 13 IET. Suplimentar, s-a planificat redeschiderea a 2 IET din sector (IET nr.166, cu o capacitate de 14 grupe, şi IET nr.3, cu o capacitate de 7 grupe). În sectorul Centru, potrivit datelor oferite de colegii mei, sistemul de încălzire va fi optimizat în trei grădiniţe (nr. 6, 8 şi 53), iar la Botanica – IET nr. 49. În sectorul Ciocana nu au fost planificate asemenea lucrări.

De câţi specialişti duce lipsă, astăzi, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport?

– Actualmente, DGETS dispune de locuri vacante pe diferite dimensiuni. În aparatul Direcţiei sunt 20 de unităţi vacante, la centrul metodic municipal – 16 unităţi vacante, în contabilitatea centralizată – 20 de unităţi şi, respectiv, personal tehnic – 15 unităţi.

Care este cauza că tinerii nu manifestă interes pentru activitatea în cadrul Direcţiei?

– Efortul psiho-emoţional sporit, lipsa de rezistenţă la stres, salariile mai puţin atractive sunt câteva dintre cauzele care stau la baza deciziei tinerilor de a alege în favoarea altor poziţii în alte instituţii.

Prognozaţi un flux mai mare ori mai mic de copii pentru anul 2019? Care este tendinţa la momentul actual în legătura cu asta? Dacă da, atunci este oraşul pregătit să primească în instituţiile de învăţământ mai mulţi copii?

– În acest an vom avea circa 8 200 de absolvenţi ai grădiniţelor de copii, iar în clasa întâi vor merge 9 600 de copii (aici şi copii care frecventează grădiniţe private, centre educaţionale care nu sunt în subordinea DGETS). Capacitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar permite şcolarizarea tuturor copiilor.

Urmare a procesului de optimizare a reţelei instituţiilor de educaţie timpurie începând cu 26.12.2018 în cele 159 instituţii de educaţie timpurie sunt înmatriculaţi în grupele de vârstă 37 299 copii,  comparativ cu decembrie 2017, 37 449 copii, cu 150 mai puţini copii,  ceea ce a permis unor directori să respecte Prevederile  Regulamentului sanitar pentru Instituţiile de educaţie timpurie, privind completarea grupelor cu 20-25 copii.

Conform Planului de redeschidere a instituţiilor de educaţie timpurie şi a grupelor pentru anul 2019 sunt preconizate 7 IET cu 52 grupe şi 15 grupe în 9 IET).

În acest context, oraşul este pregătit pentru înmatricularea copiilor în IET.

De ce în grădiniţe nu se organizează excursii pentru copii? Mai ales în grupele mai mari… Bunăoară, la muzee, în parcuri, la Grădina Zoologică).

– În scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţilor (plimbărilor excursiilor în afara instituţiilor preşcolare) întru respectarea strictă a prevederilor realizării documentelor de politici educaţionale în domeniul învăţământului preşcolar din Republica Moldova şi a obiectivelor prevăzute de Curriculum pentru educaţie timpurie (Chişinău, 2018), se permit plimbările în afara instituţiilor preşcolare,  unde e necesar să fie respectate cu stricteţe îndeplinirea prevederilor ordinului MS şi MÎ nr.239/380 din 01.11.1996 „Cu privire la asigurarea medico-sanitară a copiilor din  instituţiile preşcolare”, ,,Instrucţiunii cu privire la organizarea şi ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor din instituţiile preşcolare”(Anexa nr.6, Capitolul nr.5, pct.5.1-5.11.).

De ce duc lipsă cel mai mult grădiniţele actualmente?

– Sistemul educaţional preşcolar din municipiul Chişinău se confruntă cu insuficienţa  cadrelor didactice care au o pregătire în domeniul educaţiei timpurii. La fel, este sesizabilă lipsa personalului non didactic, aceasta solicită din partea educatorilor să îndeplinească şi alte roluri (spălător de veselă, măturător, îngrijitor) ceea ce diminuează calitatea procesului educaţional şi demotivează educatorii tineri care ar putea să fie angajaţi în IET. Îngrijorător este că s-a majorat şi numărul locurilor vacante de asistente medicale, conducători de muzică.

Care este cea mai mare realizare a Dumneavoastră de când sunteţi şefa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport?

– Sunt mai multe şi diverse, între acestea aş vrea să menţionez:

– în primul rând, mi-am propus să consolidez echipa DGETS. Important că am fost unanimi în opinie, că îmi reușește să dezvolt, în toată integritatea sa, acel spirit constructiv de echipă şi de suport reciproc, acea atmosferă de creativitate profesională şi bună înţelegere între colegi;

– în perioada de referinţă, au fost operate un şir de schimbări în colectivul nostru, fiind demise 68 de persoane şi angajate 25 de persoane. Au fost realizate un şir de activități de formare continuă pentru toate categoriile de personal.

În scopul asigurării unui proces educaţional de calitate şi transparent, am realizat 15 controale tematice şi  26 controale inopinate, am organizat 3 mese rotunde cu implicarea factorilor interni şi externi în luare de decizii corecte.

În calitate de preşedinte al Consiliului de administraţiei al DGETS, am convocat   şedinţe în cadrul cărora au fost examinate 54 de chestiuni, inclusiv au fost aprobate 17 Regulamente. Într-un format inovativ, am realizat 4 şedinţe cu conducătorii instituţiilor  de învăţământ primar, secundar (abordate 17 chestiuni), respectiv 2 şedinţe cu conducătorii instituţiilor de învăţământ preşcolar (examinate 14 subiecte), 2 şedinţe  cu conducătorii instituţiilor de învăţământ extraşcolar (în discuţie 4 subiecte) cu participarea specialiştilor din domeniu, care au oferit cadrelor manageriale informaţii benefice în activitatea managerială.

Am stabilit parteneriate noi şi, astfel au fost semnate câteva acorduri importante la nivel naţional, cât şi internaţional, aici fiind vorba despre Universitatea Tehnică a Moldovei cu care am iniţiat un parteneriat reciproc avantajos pentru ambele instituţii pe segmentul educaţional, pentru ghidarea în carieră a absolvenţilor de liceu în programe de studii din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. La fel, vom asigura, împreună cu partenerii, oferirea asistenţei știinţifico-consultative, ţinând cont de practicile pozitive în domeniul colaborării între mediul educaţional atât la treapta liceală cât universitară, precum și pentru stimularea învăţării şi dezvoltării performanţelor elevilor în domeniul ingineresc. Este un proiect ambiţios, prin care ne dorim de asemenea, implicarea în elaborarea programelor informaţionale, utilizând tehnologiile informaţionale moderne în scopul eficientizării activităţii.

La capitolul realizărilor se înscrie şi intenţia noastră de a suplini locurile vacante de educatori, ajutori de educatori şi bucătari prin intermediul altor acorduri dintre DGETS şi Şcoala Profesională nr. 2, Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”. 

În premieră, în luna noiembrie, la iniţiativa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport Chişinău şi în colaborare cu Şcoala Profesională nr. 2 din mun. Chişinău a fost organizat un master-class pentru bucătari,  cu genericul  „Alimentaţia – o poartă deschisă a sănătăţii copiilor”. Scopul acestei inițiative a fost de a pune în valoare talentul culinar al bucătarilor din grădinițe, având convingerea că meniul standard poate fi abordat cu creativitate și profesionalism. Cu siguranţă, vom mai identifica şi alţi potenţiali parteneri alături de care să implementăm proiecte de calitate pentru sistemul educaţional municipal.

Am  dat un spirit inovativ şi creativ unor activităţi de anvergură, precum ar fi:

Forumul de idei pedagogice „Dialoguri chişinăuiene – 2018”, ediţia a IX-a, cu genericul „Reflecţii asupra avantajelor şi limitelor determinate de cadrul legal existent în contextul Codului Educaţiei al Republicii Moldova”; activitate organizată în 5 ateliere în incinta Institutului Muncii. Bunele practici ale moderatorilor au fost relevante pentru toți actanții educaționali.

Conferinţa cadrelor didactice din august (on-line) cu genericul „Împreună pentru educație de calitate”, cu editarea unei broşuri (materialele conferinţei).

– O altă iniţiativă a fost acordul de colaborare a DGETS cu  Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, prin care ne-am propus să contribuim la îmbunătăţirea climatului de siguranță în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău, inclusiv prevenirea delicvenței juvenile, a infracționalității împotriva copiilor, a cazurilor de victimizare.
 – în luna decembrie 2018 am iniţiat o discuție în panel cu elevii din clasa a VIII-a de la IPLT „Spiru Haret”. Subiectul propus a fost „Ghidarea în carieră şi orientarea profesională”, printr-o altă abordare și dintr-o altă perspectivă. Asemenea discuții vor avea continuitate, ne propunem să invităm la discuţii cu elevii şi reprezentanți ai tuturor Direcțiilor Primăriei mun. Chișinău.

Cu care organizaţii obşteşti colaborează Direcţia la momentul actual?

– Actualmente, DGETS colaborează cu un şir de asociaţii obşteşti. Astfel, doar câteva dintre cele menţionate de către Secţia Educaţie şi Tineret sunt: AO „La Strada”, cu care au fost organizate seminare pentru  formarea cadrelor didactice şi a celor cu funcţii de conducere; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, cu filialele deschise în fiecare sector al capitalei: fiind desfăşurate lecții de informare pentru tineri și părinți; Centrul Internațional „La Strada”, aici fiind vorba despre participarea în cadrul programelor de formare pentru elevi cadre didactice, părinți; Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistență în Afaceri – CEDA – colaborare în urma căreia au fost asigurate suporturi didactice în realizarea obiectivelor curriculare și extracurriculare; AO Automobil Club din Moldova – cu lansarea proiectului educațional „Siguranța rutieră” ca suport auxiliar în realizarea obiectivelor curriculare și extracurriculare; Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC/NCCAP), Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova  (CIDDC) – avantajele colaborării fiind lecțiile de informare pentru tineri și părinți, suport didactic, sesizarea și raportarea cazurilor de ANET (abuz, neglijare, exploatare și trafic), etc.

De asemenea, Secţia Informare şi Relaţii cu Comunitatea menţine colaborarea cu Asociaţia Obştească „FORTIUS”; Fundaţia „BITONIC”; Centrul Cultural Bucovina; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Ciocana; ARL Asociaţia Română de Literaţie; AO „Insula Speranţelor”; AO  Platforma Socrate, Moldova; Fundaţia Culturală „Romeo şi Julieta la Mizil”; AO „Asociaţie pentru Calitate şi Competenţe pentru Educaţie şi Ştiinţă”; AO Centrul pentru Iniţiative Sociale IMPROVE; AO Centrul pentru Copilărie Adolescenţă şi Familie „Prodocs”; AO „TROPOS”; CC AquaTrade SRL; Centrul de Dezvoltare Personală „ABeZe” ş.a.

Ce rezultate aţi obţinut în urma acestor colaborări?

– Aşa cum promovăm relaţiile interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional, voi adăuga că DGETS participă activ în cadrul Programelor Uniunii Europene, preluând bunele practici, precum şi ale Parteneriatului Estic.

Doar pe parcursul anului 2018, au fost implementate mai multe proiecte educaţionale şi sociale. De asemenea, am organizat  seminare, cursuri, mese rotunde pentru  formarea cadrelor didactice şi a celor cu funcţii de conducere, aici înscriindu-se şi concursurile pentru elevi. Printre cele mai relevante putem enumera:

Cursul de instruire „Managementul programelor şi proiectelor”, beneficiari 50 profesori şi directori; Concursul de creaţie literară „Scrisoare mamei”; Concursul internaţional de recital din lirica eminesciană „La Putna”; Proiectul social „Suntem alături”, (desfăşurat în ajunul sfintelor sărbători de Paşti şi Crăciun), beneficiari 12 familii; Proiectul de promovare a alimentaţiei sănătoase „Copil sănătos, părinţi fericiţi”. Beneficiarii au oportunitatea să comunice timp de 45 de minute, în cadrul unei Ore de nutriţie, cu experţi în nutriţie. Până în prezent, de proiect au beneficiat peste 2100 de copii şi 131 cadre didactice); Concursul municipal de fotografie pentru elevi (au participat circa 100 elevi pasionaţi de fotografie); Concursul municipal francofon (au participat elevi din instituţiile francofone, circa 20); Concursul municipal „Copiii respectă bunele maniere” (au participat elevii claselor primare din  licee din municipiul Chişinău, circa 100);

Putem menţiona că ideile de proiect lansate de angajaţii secţiei IRC au fost înalt apreciate de Consiliul Europei şi IDIS Viitorul. De exemplu, în cadrul Programului Bunelor Practici, din 150 de proiecte naţionale, Consiliul Europei a acordat Premiul I pentru Concursul naţional de creaţie literară „Scrisoare Mamei”, iar pentru proiectele: „Un zâmbet – o floare” şi  „La Putna” – am luat  Menţiune.

Cum colaboraţi cu Primarul Ruslan Codreanu?

– Este o colaborare eficientă, cu implicarea directă a dlui Primar în soluţionarea diverselor probleme, în mod special a celor ce vizează activitatea instituţiilor de educaţie timpurie. În acest context, putem reaminti: înregistrarea copiilor la grădiniță  și instituirea portalului E-gradinita.md, majorarea bugetului per copil în alimentație, semnarea Memorandumului de colaborare cu UNDP privind concesionarea serviciilor de reparație a grădinițelor și școlilor,  stabilirea normativelor moderne pentru produse sanitare în grădinițe.

De asemenea, a fost asigurată transparența în gestionarea resurselor financiare și publicarea bugetului alocat fiecărei grădinițe, au fost realizate investiții considerabile în tot ce ține de infrastructura grădinițelor, de la iluminat, reparații capitale, până la procurarea mobilierului, au fost luate decizii coerente pentru deschiderea grupelor noi în instituţii de educaţie timpurie, au fost recuperate grădinițe – totul pentru a acoperi deficitul de locuri pentru copiii din municipiu.

Astfel, în anul 2019 primarul General Ruslan Codreanu şi-a propus să aloce în  bugetul municipal 43,6 mln pentru redeschiderea a 7 grădiniţe. Colaborarea noastră se extinde pe toate dimensiunile educaţiei şi îmi exprim speranţa că vom avea sprijinul Dumnealui şi în continuare.

Enumeraţi 3 cele mai mari probleme ale învăţământului din Moldova la etapa actuală.

– La nivel naţional, probleme sunt multiple şi diverse. Dar mă pot expune la problemele ce vizează sistemul educaţional municipal: Resursele umane tot mai puţine, transparenţa procesului educaţional, alimentaţia copiilor în grădiniţe, identificarea agenţilor economici şi a combinatelor şcolare care să presteze servicii de calitate, consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ din suburbii din subordinea DGETS – şi multe altele la care avem mult de muncit.

Ce acţiuni se întreprind pentru ca elevii noştri să ia rezultate mai bune la testele PISA?

– Republica Moldova a avut două participări la testarea PISA: PISA 2009+ (anul 2010) şi PISA 2015 (anul 2015). Rezultatele elevilor din Republica Moldova la PISA 2015 rămân a fi mai joase decât rezultatele medii pentru ţările OECD. Între acţiunile pe care le întreprindem ca rezultatele la testarea PISA să fie mai bune menţionăm:

– Schimbarea mentalităţii societăţii, în ansamblu, privind atitudinea pentru şcoală şi cultură. Crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere, nu pe copiat (introducerea camerelor video în Centrele de bacalaureat);

– Schimbarea sintagmei Tânăr specialist în sintagma Specialist tânăr, prin formarea profesională de calitate a cadrelor didactice;

– Modernizarea Planului-Cadru de învăţământ din perspectiva ajustării politicilor curriculare la standardele educaţionale naţionale şi internaţionale. Diversificarea ofertei educaţionale cu modele de planuri de învăţământ pentru treapta de liceu care pot fi implementate la alegerea instituţiei;

– Realizarea sistematică şi sistemică a conexiunilor intra- şi interdisciplinare, a conexiunilor cu viaţa cotidiană în procesul educaţional la toate disciplinele şcolare, inclusiv, în contextul formării competenţelor;

– Includerea în probele de evaluare la toate nivelurile a sarcinilor de tip PISA;

– Deplasarea accentelor pe texte de natură funcţională şi ştiinţifice; Abordarea multiaspectuală a informaţiei din texte;

– Elaborarea curriculumului pentru disciplina Ştiinţe, care este axată pe formarea competenţelor analitice şi aplicative;

– Formarea continuă a cadrelor didactice, accentul fiind deplasat pe abilităţi de formare a capacităţilor analitice şi aplicative;

– Dezvoltarea curricula disciplinare şi a Planului-cadru în învăţământul gimnazial şi liceal.

Care este vârsta medie a educatorilor din mun. Chişinău?

– Vârsta medie a educatorilor care activează în instituţiile de educaţie timpurie în capitală este de 44 de ani.

Dar vârsta medie a pedagogilor din şcoli şi licee?

– Vârsta medie a cadrelor didactice din mun. Chişinău este de 52 de ani.

Ţinând cont de cele menţionate, spuneţi-ne şi care este vârsta medie a angajaţilor Direcţiei?

– Potrivit ultimilor date oferite de Secţia Resurse Umane, vârsta medie a angajaţilor DGETS este de 49 de ani.

De ce teatrele în grădiniţe nu sunt organizate de către Direcţia Cultură şi chiar de către angajaţii grădiniţelor?

– Grădiniţele sunt în subordinea DGETS, de aceea orice activitate a acestor instituţii trebuie coordonată cu DGETS. Acest gen de activitate contravine prevederilor ordinului DGETS nr.1176 din 08.09.2017 „Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general”.

Cum explicaţi părinţilor despre taxele ilegale din grădiniţe? În special, părinţilor care vor veni în instituţiile de educaţie timpurie în anul 2019?

– Aşa cum am  menţionat mai sus, Codul Educaţiei interzice categoric colectările ilicite de bani. În acest sens, DGETS emite în fiecare an de studii un ordin (nr. 1176 din 08.09.2017) cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general care prevede respectarea actelor legislative şi normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani în instituţiile publice. Implementării prevederilor Legii integrităţii nr. 82 din 20,05,2017, Codului Educaţiei nr. 152 din 17,07.2014, Codului de etică al cadrului didactic (Ordinul ME nr. 861 din 07,09.2015).

Vă asigur că în anul 2019, ca şi în anii precedenţi, DGETS optează pentru excluderea acestui fenomen şi ne pronunţăm pentru o conlucrare continuă cu părinţii întru asigurarea transparenţei pe toate aspectele.

De asemenea, reiterez că asociaţiile obşteşti există, dar sunt monitorizate de organele care le-au legiferat.

Credeţi că taxele ilegale duc la discriminare? Cum afectează acestea copiii?

–  Consider că taxele nu trebuie să existe în IET. Cum am mai spus, taxele sunt prevăzute doar în cazul existenţei AOP, iar părinţii au calitatea de membru. Astfel, implicarea cadrului didactic este interzisă totalmente.

Când va fi schimbat Meniul Model în grădiniţe şi când va fi micşorată cantitatea de zahăr din el?

Meniul model se  întocmeşte  de 2 ori pe an pentru perioada iarnă – primăvară şi vară-toamnă în conformitate cu meniul model recomandat de Ministerul Sănătăţii prin ordinul MS nr. 638 din 12.08.2016 cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate adecvată în instituţiile de învăţământ.

Iniţial, meniul model este întocmit de către DETS din sectoare, ulterior coordonat cu Centrul de Sănătate publică municipal.

 Privind cantitatea de zahăr din meniu, trebuie să reţinem că:

– Conform cerinţelor stipulate în ordinul MS, cantitatea zilnică necesară de zahăr pentru un copil este estimată la 50g pentru copiii ce frecventează grădiniţele cu un regim de 12-24 ore. Analiza datelor din mai multe instituţii examinate, selectiv, în diferite perioade indică o cantitate zilnică, folosită, care variază în diferite instituţii  (63, 75, 87, 99%) şi nu depăşeşte 100% nici în una din ele. Pentru informare, ordinul MS nr. 638 a fost modificat la 21.05.2018.

Compartimentul „produse alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor” a fost completat cu sintagma „produse alimentare cu conţinut de zaharuri de 15 grame şi mai mult la 100 de grame produs (conuri de zahăr, rulouri din fructe, brânzică glazurată în ciocolată, caramel din porumb, alte produse similare).

Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.