Pe lângă școlile obișnuite, în care studiază elevi obișnuiți, avem la Chișinău o școală deosebită, pentru copii deosebiți. În această instituție orele se fac cu prezență fizică chiar și acum, în pandemie, se ascută foarte multă muzică, iar profesorii muncesc cu maximă dăruire de sine, altfel nu ar reuși să se descurce. Acest tip de școală este unic nu doar pentru Chișinău. Dacă privim în spațiul European și spațiul CSI, nu vom găsi o asemena instituție. Mai multe despre acest loc deosebit aflăm de la managerul Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă “Orfeu”, psihopedagog special, doctor în științe ale Educației, Oleg Ababii.

 ALO, CAPITALA: Cum a apărut ideea fondării Complexului-pilot de pedagogie curativă „Orfeu” și care au fost primii pași?

Oleg ABABII: “Impulsul pentru a crea o instituție de tip – Complex Educațional pentru copii “deosebiți” a survenit din necesitatea imperativă a timpului: creșterea numărului de copii cu deficienţe mintale, inclusiv severe, multiple și asociate (sindromul DOWN,  (TSA)-autism, invaliditate de gradul I şi II, etc.), care nu puteau fi cuprinși cu educație, fiind etichetați ca “inapți pentru instruire”. Fiind diagnisticați în așa fel, ei nimereau, în cele mai bune cazuri, în instituțiile de asistență socială și îngrijire, alții erau izolați de societate, fiind  pur și simplu ținuți în case.

Fondatorul Complexului Educațional este Primăria Municipiului Chișinău și ne mândrim cu această decizie, fiindcă este unica instituție de acest fel acceptată la nivel de stat. În spațiul CSI și European, dacă privim comparativ lucrurile, nu au fost încă înființate asemenea modele destinate copilașilor “deosebiți”.

Echipa noastră de psihopedagogi cu nume deja notorii pentru psihopedagogia din Republica Moldova: Doamna Silva Mîrzenco, psihopedagog, grad didactic superior, director adjunct; Doamnele Maria Furculiță, Natalia Coroliov, Macrina Rotaru, Inna Avram, Ilie Tărâță, Nina Danii, Svetlana Beșelea, Ana Purice, Angela Botnaru – psihopedagogi de vocație; trei doctori în pedagogie, inclusiv Anatol Danii și Ecaterina Zubenschi, etc., au primit munca de la instituția noastră ca pe o provocare de onoare, fără de care era imposibilă motivarea profesională, găsirea cheiței către acești copilași, recuperarea și educația lor terapeutică.

Încă la facultatea de defectologie (psihopedagogie), regretatul academician Nicolae Bucunși și Doamna Profesor Aurelia Racu au evidențiat principiile recuperării de calitate, ce țin de cuprinderea timpurie, depistarea precoce, educația specială preșcolară și efectele direct proporționale ale recuperării.  Cu cât mai timpuriu depistăm deficiența organic mintală și începem educația recuperatorie cu atât mai vizibile vor fi rezultatele. Acest concept a servit drept temei pentru fondarea instituției de tip complex educational în care erau prevăzute recuperarea educațională preșcolară, școlară, pregătirea (orientarea) profesională și incluziune socială.

Ideea aceasta a fost argumentată științific prin cercetări bazate pe analize comparative a dinamicii progrediente a copiilor cu deficiențe mintale severe pe parcursul a multor ani, susținerea tezei de doctor în științe ale educației și prezentată pentru aprobarea de către Consiliul Municipal al Primăriei Municipiului Chișinău a Deciziei fondării Complexului de Pedagogie Curativă “Orfeu”, care ulterior a stat la baza emiterii ordinului Ministerului Educației și emiterii Hotărârii Guvernului Republicii Moldova.”

ALO, CAPITALA: Pare imposibil la prima vedere, dar, totuși, unii copiii care au trecut prin „Orfeu”, au ajuns să se realizeze pe plan profesional, atingând succese deosebite în acest domeniu?

OLEG ABABII: „Despre rezultatele recuperării copiilor cu DMS în instituția de tip – complex educațional s-a menționat în documente Internaționale și Hotărâri ale Guvernului Repubicii Moldova.

Primele roade țin de redirecționarea a 32 copii în școli, gimnazii, licee. Avem 176 de absolvenți cu DMS (clasele IX, dintre ei 100 de absolvenți DMS ai claselor de preprofesionalizare (anul I,II). Toți au beneficiat de Adeverințe de competențe profesionale în învățământul special până în anul de studii 2019-2020.

Un alt indice al influențelor pozitive a recuperării asupra copiilor cu deficiențe mintale severe sunt performanţele acestora în viaţa și incluziunea socială. Rezultatele recuperării sunt exprimate prin performanţele obţinute de către elevii și orchestra CPPC „Orfeu” la diferite foruri naţionale și internaţionale, participările la expozițiile școlare permanente, lucrările colective ale absolvenților (de exemplu, sculptura în lemn a logoului CPPC ”Orfeu”, expoziția lucrărilor).”

ALO, CAPITALA: Aveți multe premii și medalii de aur. Care sunt distincțiile reprezentative pentru instituția dumneavoastră?

OLEG ABABII: „Toate lucrările și distincțiile ne sunt scumpe, fiindcă în spatele lor este o muncă de proporții a echipei multidisciplinare.

Cu multă plăcere Vă prezint unele dintre aceste rezultate:

 1. Medalia de bronz la Jocurile speciale Olimpice „Special Olympics”, 2007 din Șanhai, China (echipa de minifotbal);
 2. Medalia de argint a echipei de ping-pong la Jocurile speciale Olimpice „Special Olympics”, 2005 din Constanța;
 3. Obținerea Diplomei cu Premiu Special a elevului CPPC „Orfeu” V.D., pentru pictură la „International for Context for Cildren Rainbow”, ediția a V, iunie, 2010 ;
 4. Obținerea Diplomei cu Premiul I a Festivalului Internațional din Romania, ediția VII, 2011 – The Internațional Festival „I am a child just like you”, pentru CPPC „Orfeu” din partea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului al Romaniei;
 5. Participarea CPPC Orfeu împreună cu vedetele estradei Nelly Ciobanu, Adrian Ursu etc, la editia IV a Festivalului de creație a copiilor cu deficiențe asociate „Viața împreună” Chișinău, Leogrand, 2012;
 6. Obținerea Diplomei de Excelență la Expoziția cu vânzare pentru binefacere a lucrărilor de creație a copiilor cu dizabilități asociate „Angel Art”, 26.05.2012, înmânate de vedeta, Alexandru Olejco;
 7. Obținerea Diplomei de Laureat de gradul I a Festivalului Internațional de arte, ediția IX, colectivul „Armoniile Orfeului” din CPPC ”Orfeu”, 15. 05. 2013;
 8. Obținerea Diplomei Ministerului Tineretului și Sportului pentru locul I al echipei de șah a Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă ”Orfeu”, Cătălin B. din cadrul Jocurilor Olimpiadei Speciale consacrate Decadei Incluziunii Sociale a persoanelor cu handicap, 07.12.2014;
 9. Obținerea Diplomei de gradul II (din 19 țări participante) al elevului B.C. de la CPPC ”Orfeu” la Festivalul Internațional de creație a copiilor invalizi în cadrul „Slaveanschii bazar”, Vitebsk – 2015 în nominația – interpretare instrumentală ;
 10. Al VI – lea Festival Internațional «Belaia trosti» din Moscova, 15.10.2015. Alături de Artistul Poporului din Republica Moldova, Constantin Moscovici au evaluat elevii din orchestra Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă “Orfeu”;
 11. Distincții Internaționale, 2016: locul I și Diploma de excelență pentru orchestra școlară la Festivalului Internațional „Copil, ca tine sunt și eu”, ediția XII, 27.05.2016, Simeria (Romania);
 12. Coreea, 2016, 2017 – Pyeonghang Special Music & Art Festival, elevii din orchestra școlară, B.C. și V.Ș s-au învrednicit de Medaliile de Excelență si Diplomă la Festivalul Mondial (25 țări participante);
 13. Diplome de laureat ale  Festivalurilor  Muzicii de Fanfară între instituțiile    preuniversitare ale Direcției generale educație, tineret și sport din anul 2001 până în 2019:
 14. Distincție specială – orchestra școlară „ORFEU” în cadrul Festivalului Internațional Incluziv ”СОЛНЕЧНАЯ МУЗЫКА” (“Muzică Solară”), în Moscova, în perioada 22- 24 martie, 2019 ;
 15. Festivalul Internațional de creație Incluzivă ”Moldova mea, leagăn de flori” cu participarea orchestrei școlare ”Orfeu” în septembrie 2019 cu distincția specială.

ALO, CAPITALA: Copiii deosebiți, cu CES, în ultimii ani sunt integrați în școli, în clase obișnuite. Vedeți pozitiv acest proces sau totuși copiii deosebiți trebuie să studieze în instituții deosebite?

OLEG ABABII: „Îmi place abordarea D-voastră. Este un subiect care necesită o soluționare profundă. De la începutul activității am încercat pe toate căile posibile, în primul rând, să dezetichetăm acești copii. Astfel, în locul numirii lor – copii cu deficiențe mintale severe, multiple și asociate, copii invalizi, în numim copii „deosebiți”. Cum simțiți, că este mai bine? Societatea deja își schimbă mentalitatea privitor la acești copii, dar totuși, încă prea încet. De aceea a fost important să denumim instituția altfel, nemaivorbind despre aspectul recuperatoriu al metodologiei moderne de alternativă educațională – Pedagogia Curativă. Anume în baza instruirii cadrelor psihopedagogice cu această alternativă a devenit posibilă situația, datorită căreia avem multe exemple, în baza Comisiei intrașcolare, când copiilor, după o perioadă de recuperare în grădiniță și școală li se propune transferul în alte școli, gimnazii, licee, după circumscripția de școlarizare. Până în prezent părinții sunt mulțumiți de rezultatele lor, deja în alte instituții. Dar, trebuie de făcut niște diferențe specifice ale acestui proces. Copiii cu tulburări de spectru autist (TSA), cu sindromul Down, etc., care, având severitate mintală, lezare organică a sistemului nervos central, necesită o perioadă foarte mare de adaptare și cum credeți, pot oare ei să fie incluși într-o clasă obișnuită?

În aceste cazuri cea mai potrivită este decizia părinților.

Complexul ”Orfeu” are la moment 156 de copii „deosebiți” (școală – 94; grădiniță – 62), toți fiind înmatriculați în baza cererilor părinților către DGETS și nu prin decizia unei instituții sau autorități, care plasează copiii în școli internate rezidențiale. Noi am dezinstituționalizat treptat toată instituția. Astăzi nu mai avem clase internat. Toți copiii sunt în familiile bilogice.

Este important, în această ordine de idei, să deosebim și alte forme ale incluziunii decât cea tradițională, care se întâlnește în cele mai multe cazuri: copilul cu CES este transferat în liceu (gimnaziu, clasa generală/obișnuită).

În afară de aceasta, copiii se pot integra în clase speciale deschise în liceu, adică clasa întreagă din școala specială se transferă în liceu, precum și alte modalități cu ambianțe sigure pentru recuperarea de calitate. Alte modele țin și de cadre itinerante la domiciliu.

ALO, CAPITALA: Cum arată o lecție, o zi, o săptămână, o lună, etc., de Pedagogie Curativă?

OLEG ABABII: “În Pedagogia Curativă, activitățile sunt structurate ritmic. Ziua debutează cu jocul ritmic (în grădiniță) și partea ritmică (a lecției în școală) urmată de predarea unui modul, care are loc pe parcursul primelor două ore de curs, de la trei până la patru săptămâni. Săptămânile și lunile încep și se sfârșesc în mod festiv, fiind marcate de întâlnirile tuturor elevilor și cadrelor didactice. Anul este structurat ritmic prin anotimpuri, cu sărbătorile care sunt marcate prin manifestări artistice. Aceste repetări ritmice, ce implică elemente de imitare motorie, dar și vocală, dezvoltă voința copiilor și le ameliorează starea de sănătate.

Organizarea procesului de educaţie pentru recuperare în baza Pedagogiei Curative a fost oglindit în Conferințele organizate, Seminarele Municipiale pentru manageri și în materialele publicate de cadrele didactice ale Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă ”Orfeu”:

Diferenţe specifice ale alternativei de Pedagogie Curativă:

 • Caracterul terapeutic (vindecător) al educaţiei în grădiniţă, şcoală, şcoală de meserii, bazat pe fazele de evoluție a ființei umane – I (0–7ani), II (7–14ani), III (14–21 ani)
 • Oferirea posibilităţii copiilor cu deficiențe mintale, inclusiv severe, de a pune în valoare propriul potenţial şi de a dezvolta capacităţile lor de gândire, simţire şi acţiune (voinţă), incluziunii lor sociale.
 • Ponderea ridicată a domeniilor terapeutice artistice şi plastice (muzicoterapia: euritmie, predarea instrumentului muzical – fluier, pictura terapeutică, desenul formelor etc.),
 • Predarea în epoci (fiecare lecție are în structura sa partea ritmică, unde prin intermediul ritmului, jocurilor muzicale, terapiei muzicale se realizează începutul neiro-psihic.)
 • Îngrijirea sferei sufleteşti prin lumea simţurilor şi ambientului.
 • Distingerea a  12 simțuri;
 • Formarea şi educarea voinţei prin intermediul ritmului zilei, săptămânii, lunii, anului;
 • Dezvoltarea afectivităţii prin poveşti, basme, mituri.
 • Completarea manualelor cu caietele de epocă; înlocuirea notării cu caracterizarea anuală finală.
 • Alte activități: ( kinetoterapie, tulburări de limbaj, orchestra școlară, cercuri de fanfară, fluiere);
 • Managementul clasei este organizat de un singur profesor de la clasa I-a până la clasa VIII-a , inclusiv clasele de meserii.
 • Activitatea permanentă a seminarului de formare continuă și instruire a cadrelor didatice.
 • Realizarea continuităţii dintre educaţia curativă preşcolară prin educația timpurie a deficienţelor şi şcoala cu clasele de meserii până la incluziunea socială.

Fundamentul demersului educațional îl constituie structura ființei umane, alcătuită din trup, suflet și spirit,acționând benefic asupra gândirii, simțirii și voinței copiilor, considerând că aceștia au nevoie, în primul rând, de îngrijiri sufletești. Această abordare terapeutică are rădăcini în tradițiile milenare ale umanității, când relația cu lumea spirituală era mult mai firească și directă, strămoșii noștri daci știau că pentru a vindeca trupul trebuie mai întâi vin decat sufletul.

Aceste trăsături distinctive lămuresc Pedagogia Curativă ca domeniu intermediar modern între pedagogie, psihologie, medicină și artă.

Prin urmare punctăm câteva concluzii:

Educaţia, terapia şi îngrijirea sunt cele trei răspunsuri fundamentale ale educaţiei curative către nevoile spirituale, emoţionale şi fizice ale copilului în devenire.

Integrarea socio-profesională nu depinde doar de activitatea școlară, ea este dependentă de condițiile material și atitudinile pe care societatea le oferă persoanelor cu dizabilități.

A oferi şi a primi îngrijiri, ajutor şi susţinere, sunt polinii care stabilesc o relaţie de responsabilitate între toţi oamenii, fie ei cu dizabilităţi sau nu. Acordarea încrederii în forțele propii ar trebui să fie o parte integrantă în viaţa fiecăruia, pentru că acestea îmbogăţesc sufleteşte şi aduc un plus de calitate vieţii.”

ALO, CAPITALA: Cum vă descurcați cu lecțiile în perioada de pandemie?

OLEG ABABII: „Părinții copiilor sunt foarte mulțumiți pentru decizia Comisiei de Sănătate Publică a Primăriei Municipiului Chișinău pentru frecventarea școlii cu prezența fizică în acest an, fără întreruperi. Organizarea lecțiilor on-line a fost foarte dificilă. Acestui capitol i-am dedicat consilii profesorale, comisii multidisciplinare, cercetări științifice cu privire la investigarea în dinamică a copiilor cu deficiență mintală severă până la intrarea în pandemie și după ea. La majoritatea dintre ei s-au constatat rezultate regrediente a particularităților psihofizice. De aici rezultă și impactul activităților educaționale, terapeutico–recuperatorii, care se oferă zilnic.”

ALO, CAPITALA: Care sunt calitățile fără de care nu s-ar descurca un pedagog la „Orfeu”?

OLEG ABABII: „Cunoașterea evoluției ființei umane din punct de vedere spiritual, respectul pentru ea, în mod special, în perioada școlarizării, atitudinea echilibraăa față de elev (plină de dragoste și grijă, exigență și simpatie, toleranță și compasiune, atitudini care cultivă în copil Demnitatea, așezate sigur pe fundamentele de predare ale PC, crează atmosfera prielnică de vindecare, recuperare  a copilului cu DM. Pedagogul curativ se îngrijește migălos de propriul EU, propriul suflet, fizic pentru ași realiza misiunea – sugerarea încrederii în forțele proprii ale copilului.”

ALO, CAPITALA: Ce parteneriate are „Orfeu”? Primăria Chișinău vă susține?

OLEG ABABII: „Desigur, Primăria are un rol hotărâtor în promovarea și în sensibilizarea societății cu privire la problemele CPPC „Orfeu” și în implicarea agenților economici în sponsorizaerea multor proiecte. Parteneriate de succes am stabilit cu Seminarul Internațional de instruire al pedagogilor curativi cu Germania, Rusia, Ucraina, Elveția și România, în rezultatul căruia echipa noastră, după 4 ani de instruire postuniversitară își așteaptă diplomele. Federația de Pedagogie Curativă din România, Rusia, Primăria și DGETS, Asociația de promovare a Educației incluzive sunt în permanente schimburi de experiență între psihopedagogi și elevi.

Un alt exemplu este Proiectul de renovare capitală a grădiniței, care, fiind într-o stare avariată și având riscul prăbușirii din cauza apelor subterane din zona verde a orașului, a devenit posibil cu sprijinul Guvernului Germaniei. Iată detalii:

“Proiectul de reconstrucție și renovare a grădiniţei Complexului Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” (2002-2017) a fost elaborat de către Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” în parteneriat cu Asociația de promovare a Educației Incluzive („APEI”), fiind finanțat de către:

 • Fundația “Renovabise.V.” (Germania),
 • Agenția Catolică Centrală pentru Dezvoltare (KZE)
 • Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică si Dezvoltare (BMZ),
 • Organizația Kindermission werk (Germania),
 • Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova în colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret şi Sport, Direcția Educație, Tineret și Sport din sectorul Râșcani și gestionat financiar de către FB “Caritas Moldova”.

ALO, CAPITALA: Care sfaturi părintești vă servesc drept motto în activitate și în viață?

OLEG ABABII: „Cred, cel mai valoros învățământ a fost faptul cum îmi insuflau încredere absolut în orice. Splendoarea naturii extraordinar de frumoasă a unui sat înconjurat de Codri, Mănăstirea Hârbovăț, strânsul ciupercilor, lucrul la vița-de-vie, culesul cireșelor, florilor de romaniță… era un prilej pentru a medita și a savura înțelepciuni adunate cu anii de la mămica și tăticul.

A sugera încredere în forțele proprii ale copiilor este cea mai importantă misiune pe care o avem.

Dacă revenim la importanța sensibilizării problemelor actuale ale recuperării de calitate ale copiilor „deosebiți” este suficient să deschidem pliantele noastre și să reținem un motto: ”S-ar putea ca persoanele cu handicap să fie germenii de vindecare a societăţii timpului nostru… Să-I lăsăm să se exprime pentru a primi dragostea lor, aşa cum ei o primesc pe a noastră.” (Dr. Karl König).

ALO, CAPITALA: Ce articole despre CPPC ”Orfeu” au fost publicate? Unde putem afla mai multe?

          OLEG ABABII: Publicații 

 • Ghid metodologic „Bazele curriculare şi standardele învăţământului special”, N. Bucun, A. Danii, N. A. Andronachi, A. Racu, M. Ciubară, O. Ababii, S. Bîcu, Editura ”Pontos”, Chişinău, 2002.
 • Ababii O., „Proiectări netradiţionale în baza Pedagogiei Curative de alternativă”,  în culegerea ”Tradiţionalism şi modernismîn educaţie – realitate şi deziderate”, Chişinău, 2003.
 • „Orfeu: Pilotzentrum für Heipädagogic in Moldawien” în revista din Elveţia „Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie” nr. 3, 2004
 • „Un copil cu dizabilităţi este un potenţial” în ziarul Natura nr.1 din iulie 2003
 • Ababii O.,”Fundamente manageriale ale educaţiei de alternativa în Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă ”ORFEU”, în broşura ”Modernitate în Învăţământul Municipal”, nr.3-4, 2009.
 • Ababii O.,”Atitudini şi tratări ale recuperării prin artă în Complexul-Pilot de Pedagogie curativă „Orfeu”, în broşura Conferinţei Internaţionale ”Promovarea parteneriatului Internaţional educaţional în perspectiva Integrării europene” 2010
 • Ababii O., „Evaluarea psihopedagogică în dinamică la Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” în culegerea Forumului de idei pedagogice ”Dialoguri chisinauene”.Chisinau,2011
 • Ababii O., Danii A.,”Tehonologii educaționale moderne de recuperare pentru copiii cu deficiențe mintale”. Materialele Conferinței științifice Internaționale jubiliare”Asistența Psihologică, Psihopedagogică și Socială ca factor al dezvoltării societății” UPS ”I.Creangă”,2010.
 • Ababii O. „Funcțiile obiectivelor educaționale aplicate în procesul de instruire și educație a copiilor cu cerințe educaționale speciale” în materialele Forumului Internațional Știițifico-Practic: „Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea Educației Incluzive”, decembrie, UPS ”I.Creanga”, Chișinău, 2013.
 • Recenzent la „Psihopedagogia integrării” A.Racu, D.V.Popovici, A.Danii, S.Racu,ed.a 2-a rev.și compl.- Chișinău, 2014.
 • Ababii O., Danii A., „Consilierea familiei în dezvoltarea comunicării la copii cu polihandicap autist” în Materialele Conferinței Internaționale ”Non-verbal communication as a means of achieving social and human rights”, 12-14 octombrie 2015.
 • Ababii O., Danii A., „Eficientizarea activităţii didactice prin implementarea terapiilor complexe de educaţie recuperatorie a copiilor cu CES” în Materialele Conferinței Internaționale- Școala modernă: provocări și oportunități, Ministerul educației al Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației, 5-7 noiembrie, 2015.
 • Ababii, O., Danii A. „Implementarea terapiilor complexe de educație recuperatorie a copiilor cu CES”. În materialele Conferinței Internaționale. Școala modernă: provocări și oportunități, Ministerul Educației al Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Editura Cavaioli SRL, 2015,
 • Ababii, O. „Model eficient de management al recuperării copiilor cu deficiențe mintale severe” în revista științifica de pedagogie și psihologie “Univers Pedagogic”, Nr. 1, (p. 41-45), 2016.
 • Ababii, O. „Dimensiuni experimentale a nivelului de pregătire, formare a cadrelor didactice pentru implicare în activitățile de recuperare a copiilor cu deficiențe mintale” în ”STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE”, Seria ” Științe ale educației”, nr.5(95), 2016.
 • Ababii, O. Bucun, N. Condiții de eficientizare a potențialului psiho-social al copiilor cu deficiențe mintale severe” în revista științifica de pedagogie și psihologie “Univers Pedagogic”, Nr 1(57), 2018.
 • Ababii, O. „Modelarea managementului recuperării copiilor cu deficiențe mintale, inclusiv severe în alternativa de Pedagogie Curativă” în revista științifică a Universtății Pedagogice de Stat „I.Creangă” Integrarea socio profesională a tinerilor cu dizabilități. Culegere de articole. „Pontos”, Chișinău, 2018.
 • Ababii,O. Danii A. „Unele aspecte praxiologice privind recuperarea persoanelor cu dizabilități„ în revista Parteneriate în Educația Incluzivă a tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare (culegere de articole), Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, Chișinău, 2020.
Advertisement

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here